Sagen om bøder på Vejers Strand får følger.

I juli 2018 fik 16 autocamperbilister bøder på 1500 kr. for at parkere om natten på Vejers strand.

Vi sendte i september 2018 et notat, der vurderede de juridiske forhold, til både Syd- og Sønderjyllands Politi og til Varde kommune. Begge steder har vi siden rykket for svar og i forhold til Varde kommune har dette udmøntet sig i en god kommunikation med ProVarde og en dialog med chefen for Teknik og Miljø, Thomas Japp. I marts måned, aftalte vi med advokaturchef Liselotte Bøhm, Syd og Sønderjyllands Politi, at bruge Vejdirektoratet (VD) som uafhængig part til at vurdere, hvorvidt skiltningen er lovlig hhv. hensigtsmæssig i området.

For nogen tid siden søgte vi aktindsigt i den sagsbehandling, som VD har lavet, og har haft telefonmøder herom med VD. Vi har en bestående uenighed med VD omkring lovligheden/gyldigheden af skiltene, som dog lader vente på en udtalelse fra VD´s juridiske afdeling på grund af sygdom her.

Tirsdag i sidste uge havde vi telefonmøde og diskuterede sagen både konkret og principielt med advokaturchef Liselotte Bøhm fra Syd og Sønderjyllands (S+S) Politi.

Gyldigheden af skiltene er en væsentlig detalje i sammenhængen, fordi den afgør, hvorvidt udstedelsen af bøder skete på lovlig baggrund. Her er vi ikke enige med VD´s vurdering af skiltenes lovlighed – dette udestår stadig.

Meget væsentligere for fremtiden er dog:

  1. At Syd- og Sønderjyllands Politi har lovet at gå i dybden med baggrunden for kommunens ønske om skiltning fremover med henblik på at vurdere, om denne baggrund kan anses for at være saglig og således følger lovgivningen – således at kommunen ikke misbruger sig magt til at forfordele nogle erhvervsdrivende (f.eks. campingpladser) på bekostning af andres.
  2. Zonestørrelsen – på 1/5 af Varde kommunes areal – et område på ca. 200 km2 med forbud mod AC parkering om natten – der er markeret med kun 4 skilte ved indkørselsvejene. Her lytter politiet til både os og til VD, der siger at forbrugerrettighederne ikke er i orden. Dette meddeler politiet Varde kommune, og dette er vi tilfredse med.

  3. At politiet har udstedt bøder for parkering på 1500 kr. på en bred strand med masser af plads – bøder, som jf. Transportministeriet og Rigspolitiet kun gives, for at holde til væsentlig ulempe for trafikken. I modsætning til en parkeringsafgift på 510 kr. Her eftersendte vi en nylig, klar udtalelse fra Transportministeriet – som understreger dette forhold – til Syd og Sønderjyllands politi, men selv dette overbeviste dem ikke. De mener, at det er politiet selv, der i den aktuelle situation bestemmer bøderammen. Her er vi lodret uenige.
  4. Fordi vi er aktivt involveret i sagen, har vi mulighed for at bede kommunen om at få det kommende skilteoplæg tilsendt til kommentering. Dette vil vi naturligvis gøre.

Konklusionen blev desuden, at S+S politi med den nuværende skiltning ikke fremover giver bøder for natlig parkering på stranden, og at man ikke vil forsøge at forfølge de af de 16 AC folk, der ikke har betalt bøden endnu. De er kørt til udlandet – og kommer nok aldrig mere tilbage til Danmark som turister.

Til gengæld vil man ikke genoptage sagerne for de øvrige, der har betalt.

Vi overvejer sagens foreløbige udfald.

Mvh

Jytte