IndholdNyhederOrdnede forhold eller ordentlige forhold? – del 2

Ordnede forhold eller ordentlige forhold? – del 2

I vores artikel i april fortalte vi om Camping Outdoor Danmark´s (CODk´s) aftale med Henrik Frandsen  folketingsmedlem og Tønders tidligere borgmester, om at begrænse autocamperes frihed i Danmark.

Henrik Frandsen sidder i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Udvalget holdt d. 13. september en lukket høring om campingpladsernes ”udfordringer og problemstillinger” med deltagelse af alle campingpladsernes organisationer, herunder også ACR. Desuden deltog Dansk Kyst og Naturturisme, FLID og KL – og ministeren for Landdistrikter, Louise Schack Elholm.

Indlæggene fra høringens deltagere var hemmelige og kun forbeholdt deltagerkredsen, men efterhånden er de fleste alligevel blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside.

Ikke overraskende udtrykker Camping Outdoor Danmark, at Campingreglementet hindrer campingpladserne som kommercielle overnatningsvirksomheder i at udvikle sig.

Videre mener CODK, at campingpladserne lider under unfair konkurrence fra autocamper-stellpladser, og at:

det er offentligt opgavetyveri, når kommuner er med til at drive autocamper-stellpladser på for eksempel havne. De skal drives af private aktører under frie markedskræfter. Det er også i den forbindelse vigtigt, at kommuner i højere grad håndhæver reglerne omkring autocampisternes parkering, så de ikke holder ulovligt parkeret, da det skaber utilfredshed, både i lokalsamfundet og hos campingpladserne”

Horesta Camping skriver bl.a. at:

Autocampere skal ikke kunne overnatte gratis på kommunale arealer.
Autocampere, der overnatter gratis på kommunale arealer, på lystbådehavne samt i private omgivelser uden erhvervstilladelser er eksploderet i omfang. Denne tendens undergraver de danske campingvirksomheder og er direkte konkurrenceforvridende.”

Altså: Intet nyt under solen. Det er den samme sang, som det hedengangne Campingråd sang så ofte.

Campingreglementet har nemlig siden 2010 specifikt undtaget P-områder, hvor autocampere kan overnatte. Det skete på opfordring af Kommunernes Landsforening, der havde set lyset i, at centralt beliggende P-pladser til autocampere, f.eks. på havnene, kunne styrke handlen og gavne de lokale butiksdrivende, restauranter, cafeer mv.

Samtidig var Campingrådet i gang med at indgå aftaler med en lang række kommuner om at opsætte skiltning mod autocamperes natlige parkering – til gengæld for at Campingrådet førte det tilsyn med campingpladserne, som kommunerne ellers skulle stå for (læs mere her).

Disse skilte er først nu ved DFAC´s mellemværende ved at blive fjernet.

Bl.a. derfor mener både CODK og Horesta Camping, at Campingreglementet skal ændres grundlæggende.

DFAC mener, at det frie valg af opholdssted med eller uden betaling er grundlaget for autocamperturismen.

Der skal være mulighed for parkering af biler i alle størrelser uden
tvivlsomme restriktioner. Kommunerne har desuden mulighed for at etablere P-områder, hvor særligt autocampere kan parkere. Parkering skal naturligvis ske under hensyn til andre trafikanter og til omgivelserne.

Ordnede og ordentlige forhold består i, at henvisningsskilte viser vej til disse P-pladser, og at der overalt i landet med korte afstande findes faciliteter med mulighed for tømning af toiletkassetten og gråt spildevand samt køb af vand.

DFAC har samlet en række gode eksempler på, hvordan der med positiv skiltning på egnede steder kan skabes plads til parkering af alle størrelser biler. Desuden offentliggør DFAC faciliteter til autocampere her.

Lovgivningen om autocamperes rettigheder og kommunernes muligheder for at modtage autocamperturister er kompliceret. Kommunerne har allerede nu jf. Margrethe Vestagers svar til Kommunaludvalget ret til at etablere gratis P-pladser til autocampere, selvom campingpladser og hoteller udsættes for en vis konkurrence. Det skyldes, at kommunen herved understøtter turismen generelt.

Men for at kunne give tilladelse til P-pladser i landområder, kræves bl.a. at kommunens ”sammenhængende turistpolitiske overvejelser” er udmøntet i Kommuneplanen.

På grund af den komplicerede proces i kommunen, har DFAC d. 24. september 2023 sendt et brev til Ministeren for Landdistrikter, Louise Schack Elholm, og bedt ministeren om ”at tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af ministerierne, der kan beskrive, hvordan kommunerne iht. gældende lovgivning kan modtage og rumme autocamperturister”.

Vi læser derfor med glæde, at Ministeren har taget bolden op, og er ved at nedsætte en gruppe til dette formål, og følger naturligvis gruppens arbejde.

Bestyrelsen

Bilag: Campingrådet informerer, december 2009

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC