IndholdJuraForstå baggrunden for autocampersagen fra Tønder

Forstå baggrunden for autocampersagen fra Tønder

Tønder kommune har i dag et af landets mest kontroversielle forbud mod parkering med autocampere. 

Forbuddet gælder hele Rømø og forbyder, at man parkerer med en autocamper mellem 00 og 06.

Forbuddet er skiltet med en zone tavle på indfaldsvejene mod øen og gælder således for hele Rømø. 

Forbuddet baseret på “mange” henvendelser 

Det flyder med affald og afføring på parkeringsarealer og i vejgrøfter, når en autocamper forlader et område. 

Det er den opfattelse man får, hvis man læser referatet fra Tønder kommunes Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 10. august 2021. 

Af referatet fremgår det ordret, at ”Administrationen har haft mange henvendelser om parkerede autocampere, der efter at have forladt stedet, har efterladt affald, såvel som fækalier, på parkeringspladser og vejgrøfter”. 

På baggrund af de mange henvendelser, reviderede Tønder kommune i 2019 sin parkeringsbekendtgørelse, som regulerer parkeringen i kommunen.  

Dette indebar en særlig skiltning, som viser, at der på Rømø ikke må parkere autocampere, mellem 24.00 og 06.00, – og som der står i bekendtgørelsen – på offentligt ejede arealer; det være sig både vejarealer, private fællesveje og andre arealer der er ejet af Tønder Kommune.”

DFAC, har længe været opmærksom på forbuddet og prioriterede i 2022 at undersøge antallet af henvendelser, som administrationen henviste til.  

” forbuddet i dag er udformeret på en sådan måde, at det ikke er muligt at være bosiddende på Rømø – og eje en autocamper – hvis ikke det er muligt at parkere den på egen grund”

Derfor blev der i efteråret 2021 anmodet om aktindsigt i sagen hos Tønder kommune og efter minutiøst at have gennemgået det udleverede materiale, tegner der sig et lidt anderledes billede, end det som administrationen fremlagde på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 10. august 2021. 

Af det udleverede materiale fremgår det, at Tønder kommune over de sidste 10 år kun har haft 7 henvendelser om autocamperes parkering og i ingen af henvendelserne er der dokumentation for, at autocampister har efterladt affald eller fækalier. 

Det fremgår ligeledes, at flere henvendelser kommer fra navngivne personer, som i høj grad har økonomisk interesse i, at der indføres et generelt forbud mod autocampers parkering uden for de etablerede plader. 

Hvorfor sagen er så vigtig 

Den etablerede P-zone på Rømø dækker i dag hele øen og er kun afgrænset af 4 skilte, hvoraf det, de fleste nok ser, står umiddelbart i starten af dæmningen mod øen.  

Da Rømø dækker over et areal på knap 130 km2, og er et typisk turistområde, er der rig mulighed for at opholde sig i zonen i længere tid, uden på noget tidspunkt at blive mindet om, at man befinder sig i en P-zone. 

Dette er i strid med Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, som kræver – at man altid skal være i stand til at orientere sig om, at man befinder sig i en P-zone, uanset hvor man står i zonen. 

Det er i sagen DFAC´s postulat, at bilisternes retssikkerhed er krænket, da man risikerer at få en parkeringsafgift, uden at have haft mulighed for at orientere sig om reglerne for det givne område og baseret på en skiltning, man måske har passeret flere dage i forvejen.

Det skal samtidig bemærkes, at sagen er principiel, for hvis der godkendes en praksis med at tillade så store p-zoner, kan det i yderste konsekvens ende op med, at hele byer, kommuner eller regioner, bliver til P-zoner, hvor det om natten kun er tilladt at holde på en betalingsplads, som eksempelvis en campingplads.

Dette findes der allerede eksempler på, idet et areal i Varde kommune på tilsvarende vis er afgrænset af et antal zoneskilte som forbyder autocamere at parkere om natten. 

Det er vigtigt at have for øje, at ovenstående praksis undergraver et af de argumenter, som man tit hører nævnt i forskellige debatter – at man bare kører et andet sted hen, hvis man er uønsket i et givent område. Det kan ende med, at der ingen steder er at køre hen. 

Til sidst skal det bemærkes, at forbuddet i dag er udformeret på en sådan måde, at det ikke er muligt at være bosiddende på Rømø – og eje en autocamper – hvis ikke det er muligt at parkere den på egen grund. Forbuddet tager således ikke højde for at autocamperen også er en personbil som har behov for at være parkereret et sted, når den ikke er i brug.  

Hvad er status i dag 

Som tidligere skrevet har DFAC søgt aktindsigt i sagen for at få klarlagt omfanget af de henvendelser som Tønder kommune baserer sit forbud på.  

Af det modtagne materiale fremgår det tydeligt, at antallet af henvendelser er få og flere af dem er fra enkeltpersoner som har økonomisk interesse i et generelt p-forbud for autocampere på hele Rømø. 

DFAC har derfor postuleret overfor kommunen, at der ikke er en saglig begrundelse for at indføre et generelt forbud mod parkering på hele Rømø – og her venter man på svar.  

DFAC har ligeledes bedt Syd og Sønderjyllands politi tage stilling til om forbuddet er lovligt og implementeret efter gældende bekendtgørelser. Også her afventer DFAC svar.

Trækker paralleller til Varde

Som tidligere skrevet trækker ovenstående sag paralleller til en sag, som DFAC tidligere har været kraftigt involveret i, hvor adskillige autocamperejere fik en bøde for at holde på Vejers strand.

I sagen har Syd og Sønderjyllands poltiti erkendt, at grundlaget for at udstede bøder formentlig ikke var til stede – læs mere om sagen fra 2019 her.

Læs også hvorfor rettigheder ikke skal tages som en selvfølge, her.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC