Nyt om AutocampereVejledningsnotat om Autocampere

Vejledningsnotat om Autocampere

Ovenstående notat er udgivet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen den 17. juni 2024. Notatet kan downloades i en printvenlig version her (PDF-fil).

Bestyrelsen / Juraudvalget har udarbejdet deres kommentar til det pågældende notat, som kan læses herunder, men også downloades i en printvenlig version her (PDF-fil):


Kommentarer til Vejledningsnotat om autocampere

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har d. 17. juni udgivet et Vejledningsnotat om autocampere:

”Notatet har til formål at give et overblik over de regler og rammer, der er relevante i forhold til kortere eller længerevarende ophold med autocampere på forskellige arealer. Notatet er således tiltænkt som vejledning målrettet kommunernes overvejelser og planlægning i forhold til autocampering og til brug for organisationer for autocampere. ”

Dette formål er præcist, hvad vi har brug for at få uddybet 😊. Herved kan kommunerne lettere navigere ift. at autocampere er personbiler som har brug for større P-båse/pladser, for at disse bilister kan lægge deres omsætning i butikker, på restauranter, museer mv.

Som autocamperorganisation har vi brug for, at myndighederne udtrykker reglerne så klart, at vi med henvisning hertil kan vejlede medlemmerne og alle andre, der bruger deres bil til at bo i. Vi skal alle kunne være her uden at genere hinanden – under skyldigt hensyn til lovgivning, naturen og de fastboende.

I DFAC har vi fra både ministerier og fra kommuner fået at vide, at autocamperturister er velkomne og værdsatte i Danmark. Det havde været dejligt, om notatet også rummede et sådant udsagn.

På grund af sit udgangspunkt, den lukkede høring om campingerhvervet, der blev afholdt i Folketingets ”Udvalg for Landdistrikter og Øer” den 13. september 2023, tager notatet afsæt i campingpladser og autocamperen som campingenhed, når den befinder sig her.

Men dette fokus på campingreglement og -vejledningen bevirker at de samme emner fortsætter og behandles i utallige gentagelser igennem notatet. Vi skal rigtig mange sider igennem, før dualismen i begrebet ”autocamper”, som primært er en personbil, et M1 – køretøj, men som på en campingplads er ”en campingenhed”, dukker op.

Dette skyldes strukturen i notatet, som af samme årsag bliver meget, meget langt. Gentagelserne er tilbøjelige til at drukne de egentlige fakta, budskaber og gode konklusioner – og det er synd.

Det overses helt, at en autocamper ikke et veldefineret køretøj, men blot en personbil. At bilen mere eller mindre permanent er indrettet med bekvemmeligheder, som gør den rarere at bo i – en dag, en nat eller en måned, gør den ikke til en særlig type køretøj eller til en køretøjsart. Der skal ikke de store ændringer til i f.eks. en Citroën Berlingo, for at bilisten kan nyde livet på en køn rasteplads.

Vi mener, at notatet havde stået langt stærkere, hvis det havde taget udgangspunkt i lovgivningen og de definitioner, som ligger i denne – sammen med de officielle tolkninger, ministersvar og afgørelser, der knytter sig til lovgivningen. Begrebet ”raste” bliver helt taget ud af notatet da dette begreb ikke findes i camping og parkeringsreglementerne – i stedet bruges at ”hvile”.  Det ændrer ikke på, at netop ”forskellen på at raste og campere” er beskrevet klart i et ministersvar. Det er overraskende, at gruppen har udeladt denne skelnen, som siden forrige udgave har medført en folkeforståelse for, at det er nødvendigt for en bilist at hvile med mellemrum, for at kunne køre sikkert videre.

Notatet konstaterer, at en ”autocamperplads/stellplads” ikke er defineret i lovgivningen. Alligevel anvendes begrebet om et sted, hvor en grundejer kan tage betaling for autocamperes ”overnatning” – et begreb, der heller ikke er veldefineret. Vi mener, at det havde været klogere at holde sig til begreberne ”campering” hhv. ”parkering”, der er velbeskrevne.

I notatet opfindes begrebet ”autocampering”, som vel skal betyde, at nogen autocamperbilister, ind i mellem ønsker at campere, ligesom ordet ”autocampister” har fundet sit indpas. Dette ord er opfundet af populæraviserne, og bruges når de har brug for opmærksomhed og omsætning ved at hænge autocamperturisterne ud i deres artikler.

I autocamperkredse bruges begreberne ”autocamperturister” og ”autocamperbilister”. Det havde været rart at møde disse betegnelser i Styrelsernes notat. På campingpladser er gæster i autocamper slet og ret ”campister” ligesom alle andre campinggæster.

I nogle afsnit beskrives hvordan bilister i autocampere kan hindres at parkere på forskellige områder. F.eks. at bilister hindres i at ”campere”, hvis en kommune opsætter et natligt forbud mod parkering. Dette vil omfatte alle biler. Notatet nævner dog også, at parkeringsrestriktioner på offentlige områder skal være sagligt begrundede og skal godkendes af politiet.

Selvom kommunerne ud over trafikale årsager også kan tage hensyn til erhvervsdrivende, kan det sidste hensyn ikke stå alene. Det er ikke kommunernes job at ”jage autocampere ind på campingpladserne” med forbudsskiltning for at støtte disses omsætning, hvilket står helt klart i flere af Vejdirektoratets udtalelser. En note herom i notatet ville nok aflaste både kommuner og politiet for arbejdet med henvendelser fra campingpladsejere, der ønsker mer-omsætning fra de autocamperturister, der ikke føler sig tiltrukket af deres tilbud.

Notatet slutter med en henvendelse til ”autocampere”, men vi gætter på, at det er bilisterne, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen henvender sig til 😉. I afsnittet står, at det er forbudt at parkere med åbent tagvindue, fordi dette gør det muligt at overnatte. Desuden, at motorkøretøjer ikke må sætte det medbragte”bord- og bænkesæt” fra sig, når de parkerer. 😉 Dén er lidt for langt ude!

Notatets næstsidste afsnit handler om kommunernes muligheder for planlægning for arealer til autocampere. Det er bestemt en forbedring i forhold til vejledningsnotat fra 2021 om ”Autocamperes færdsel, parkering og campering.”

Baggrund:

I Efteråret 2023 holdt Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer en lukket høring om ”Udfordringer og problemstillinger indenfor campingerhvervet”. Her deltog bl.a. Horesta Camping, Camping Outdoor Denmark med indlæg om deres problemer – ikke mindst i forhold til autocampere, der ikke overnatter på campingpladserne. Også campingorganisationerne DCU og ACR deltog.

Danmarks Frie AutoCampere bad ministeren for Landdistrikter, Louise Schack Elholm, om at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af ministerierne for at få beskrevet, hvordan kommunerne bedre kan modtage og rumme autocamperturister. Helst i form af en praktisk ”Hvad kan vi / hvad må vi/ hvordan gør vi” -brugsanvisning til kommunerne.

Louise Schack Elholm og også den nye minister på posten, Morten Dalin, var meget positive overfor vores idé. Derfor blev denne arbejdsgruppe, ledet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, ministeriets opfølgning på den lukkede høring.

Tak til Louise Schack Elholm og Morten Dalin for at lytte til os og støtte op om dette meget nødvendige initiativ.

Arbejdsgruppen begyndte sit arbejde i slutningen af 2023. Ud over Plan- og Landdistriktsstyrelsen har Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Erhvervsministeriets Departement og By-, Land- og Kirkeministeriets Departement deltaget.

Vi har tilbudt Plan- og Landdistriktsstyrelsen at kommentere på vejledningsnotatet før udgivelsen, men det fik vi desværre ikke mulighed for. Vi mener bestemt, at denne nye vejledning er et godt skridt på vejen, men også at den trænger til en ”en omgang mere” og vil naturligvis sende vores kommentarer til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Bestyrelsen/Juraudvalget

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC