IndholdMedlems NytNyhedsbrev nr. 119 - 2024

Nyhedsbrev nr. 119 – 2024

INDHOLD:

Invitation til Generalforsamling

Generalforsamlingens forløb

Afstemningens struktur

Generalforsamlingens lovlige indvarsling

Økonomi

Året der gik og kommende aktiviteter

Valg til bestyrelsen m.m.

Forslag til foreningen og debat

Forårstræffet

Teams-møde

Involvering/stemmeafgivelse fra flest mulige

Invitation til Generalforsamling

I vores vedtægter §6 stk. 2, står, at bestyrelsen skal udsende denne information “senest 14. marts” – den er nemlig forløberen for vores ordinære generalforsamling som foregår via FritForum. Mange af jer vil nikke genkendende til, at det vi følger“ same procedure as last year”, mens andre for første gang oplever denne særlige, demokratiske form for generalforsamling, der alene kræver en internetforbindelse og at man kan logge ind på FritForum. Det, at vi i DFAC kan diskutere og stemme, uanset hvor vi er i verden, er én af grundene til, at vi har ordet ”Frie” i vores navn.

Fra medlemmerne ønsker vi:

Forslag til foreningen om, hvordan vi gør DFAC endnu bedre, og god og konstruktiv debat om forslagene på FritForum  og på Forårsmødet.

Generalforsamlingens forløb

Processen om generalforsamlingen indeholder en række forskellige muligheder for medlemmerne for at diskutere med hinanden med henblik på at gøre DFAC til en bedre forening at være medlem i. Du finder her oversigten over disse arrangementer og tidsfrister.

Afstemningens struktur

FritForums debat om generalforsamlingen 2024 i afsnittet ”Emner” har vi oprettet emner om hvert af de punkter, vi nævner i denne invitation til generalforsamling. Her kan også oprettes andre emner, foreslået af jer, som vi kan debattere. Når vi nærmer os generalforsamlingen, vil bestyrelsen samle op på disse emner og lave en oversigt over alle afstemningspunkter.

Generalforsamlingens lovlige indvarsling

Generalforsamlingens datoer er varslet først i januar, som krævet i vedtægternes §6, stk. 2. Det har vi beskrevet her .

Økonomi

DFAC’s økonomi er lidt anderledes end andre foreningers. Vi har et meget lavt kontingent og meget lave udgifter. Men det skal regnskabsføres og styres alligevel, og her ligger det reviderede regnskab for 2023.

Tallene er tjekket af foreningens interne revisor, 0014 Peter Esko, og giver et retvisende billede af, hvad der er sket i 2023. Vi går ind for stor åbenhed i DFAC, for regnskab og økonomi. Hvis der er spørgsmål og ønsker om bilag, bliver de gerne forevist eller lagt i debattråd på FF:  info@dfac.dk   

I samme tråd ligger Budgetforslag 2024, og på de betingelser, der er nævnt heri.

Året der gik og kommende aktiviteter

I bestyrelsens beretning kan I se, hvordan bestyrelsen har opfattet, at året er gået.

Vi har også lagt et debatpunkt med Kommende aktiviteter ind i FritForum. Her kan du se, hvad bestyrelsen forventer/ønsker at arbejde med. Du kan kommentere og selv komme med forslag til andre og vigtige emner.

Valg til bestyrelsen m.m.

I forbindelse med generalforsamlingen er der også valg til bestyrelsen.

Der skal i år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen 2024. 
Efter opfordring fra medlemmerne opstiller 0291_Tom Isaksen og 0292-Jørn Skou og modtager genvalg for henholdsvis 1 og 2 år. Her bliver alle opstillede kandidater til bestyrelsen løbende blive præsenteret.

Suppleanter
Suppleanternes valg er beskrevet i vedtægternes §7, stk. 3. De er begge på valg hvert år.
Der skal i år vælges to nye suppleanter.

Intern revisor
Revisorens rolle er beskrevet i vedtægternes § 6, Generalforsamlingen og §8 Økonomi, stk. 1.
Vores nuværende interne revisor, 0014-Peter Esko genopstiller.
Revisor-suppleant ønskes opstillet.

Flere kandidater:
Bestyrelsen opfordrer og beder medlemmer om at stille flere op til valget – både til bestyrelse og som suppleant. På den måde kan vi få et godt demokratisk valg.

FritForumsdebat om Generalforsamlingen 2024.

Forslag til foreningen og debat

Det allerbedste er, hvis medlemmerne i fællesskab er enige om foreningens linje og holdning. Derfor håber vi, at flest muligt vil deltage i debatten på FritForum om det man ønsker ændret eller fastslået.

Forslag til generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen, info@dfac.dk senest d. 25. april kl. 23.59

Ændringsforslag indsendes til info@dfac.dk senest d. 30. april kl. 23.59

Vi hjælper gerne med formuleringen, men de skal være helt færdige inden d. 30. april, som er seneste frist for ændringsforslag til allerede stillede forslag.

Det er DFAC´s revisor, der er opmand vedr. om der er tale om et nyt forslag eller et ændringsforslag.


Regnskab, budget, kontingent/indmeldelsesgebyr samt valg af bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og intern revisor er obligatoriske punkter.


FritForum er altså en central del af vores foreningsdemokrati. Det samme er Forårsmødet den 20. april i Haderslev, som afholdes inden fristen for nye forslag, og hvor vi diskuterer forskellige emner ansigt til ansigt under hyggelige former. Man kan godt deltage i Forårsmødet uden tilmelding og uden at deltage i resten af Forårstræffet.

Forårstræffet

Her finder duindbydelsen og programmet til Forårstræffet, der i år afholdes d. 19.-21. april i Haderslev Idrætscenter. Indbydelsen bliver også sendt til dig i en separat mail med link til tilmeldings-formularen. Tilmelding kan tidligst ske den 18. marts 2024.

Teams-møde

Jf. vedtægter afholdes medlemsmøde/debatmøde over Teams er d. 11. april 2024 kl. 19.30

Bestyrelsen ønsker at få belyst hvordan vi i foreningen bliver bedre til kommunikation og mere socialt liv i foreningen.
Skal vi evt. lave flere medlemsmøder via Teams?
Eller fysiske møder (hvordan)?
Link udsendes sammen med indbydelse til Forårstræf og -møde.

Involvering/stemmeafgivelse fra flest mulige

Når du har fulgt med i debatten og måske givet udtryk for din mening, så er du parat til at afgive din stemme ved generalforsamlingen.

Den foregår på FritForum fra 15. – 19. maj 2024.

Du kan altid kontakte support@dfac.dk .

Du har fem dage til at finde et tidspunkt, der passer dig, hvor du kan sætte dig bag skærmen et kvarters tid, læse om de punkter, der kan stemmes om, og afgive dine stemmer.

Benyt dig af denne chance for at få indflydelse.

Venlige camperhilsener
Bestyrelsen

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC