IndholdJuraHøringssvar

Høringssvar

Danmarks Frie AutoCampere (DFAC) har netop indsendt høringssvar til den nye Vejledning til Campingreglementet.
I den nuværende Vejledning fra 2010 til det gamle Campingreglement står: ”Heller ikke parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er omfattet af campingpladsbegrebet”.

Formuleringen blev til i 2010 især på grund af høringssvar fra Kommunernes Landsforening som ønskede, at kommunerne skulle kunne oprette pladser til autocampere rundt om i kommunerne og især i havnene. Denne undtagelse er blevet brugt flittigt til i de 10 år, der er gået – til fordel for byerne, havnene, de forretningsdrivende, restauranter og cafeer og bestemt også til fordel for os og de mange udenlandske autocamperturister, der hvert får gæster Danmark.

DFAC var høringsberettiget da Campingreglementet i 2019 var i høring og vi bad her om, at undtagelsen skulle skrives ind i selve loven. Vi måtte omkring en længere korrespondance med Erhvervsministeren, før vi fik et fornuftigt svar på, hvorfor dette ikke skete. Erhvervsministeren svarede os, at det ikke var nødvendigt at undtage parkeringspladser til overnatning af autocampere fra loven, ”Da parkeringsarealer, herunder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere, ikke må bruges til campering, er de allerede af den grund ikke omfattet af campingreglementet”. Ministeren skrev også til os, at parkeringspladser hører under vejloven, og at kommunerne hhv. Vejdirektoratet er vejmyndighed, der bestemmer over vejenes – herunder P-pladsers og rastepladsers anvendelse. Erhvervsministeren henviste desuden til, at der i den nye planlov er mulighed for kommunerne og Vejdirektoratet at for at etablere små autocamperpladser og særlige P-arealer for autocampere.

Der var som sådan ikke noget nyt i disse udsagn, men da Erhvervsstyrelsen i slutningen af februar sendte os et udkast til Vejledningen til Campingreglementet var de brugbare, for udkastet ændrede, uvist af hvilken årsag, formuleringen fra 2010 til:
”Heller ikke parkeringsarealer, hvor førere af autocampere, campingbiler, campingvogne m.v. kan stoppe op for at hvile sig (raste) med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt, er omfattet af campingpladsbegrebet”.

Det ser ud som om, at man i Erhvervsstyrelsen herved ønsker at bruge camping-vejledningen til at begrænse kommunernes ret til at bestemme over anvendelsen af egne arealer. I de seneste år har autocamperturismen fået et boost med oprettelse af (ofte bynære) autocamperpladser i havnene, hvilket især gavner de mindre samfund og særligt udenfor højsæsonen. 

Konsekvensen af det fremsatte tekstforslag, hvor P-pladser udenfor campingreglementets krav alene må tillade autocamperfolk at parkere og hvile så længe, at de kan køre videre – ud af Danmark – vil derfor være til markant skade for erhvervslivet – især i de mindre byer i KystDanmark.

I vort netop indsendte høringssvar har vi naturligvis gjort opmærksom på denne uoverensstemmelse med støtte i ministeriets tidligere udtrykte holdninger.

Henrik Krebs/Jytte Jakobsen

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC