IndholdMedlems NytNyhedsbrev nr. 121 - 2024

Nyhedsbrev nr. 121 – 2024

INDHOLD: 

Kommende arrangementer: 
Generalforsamling på FRITFORUM 
MIDSOMMERTRÆF PÅ REJSTRUP SAVVÆRK/RANDERS 
SCT HANS TRÆF VED KNIVKÆR/KORSØR 

 
Haderslev den 19.-21. april 2024: 
Forårstræf den 19.-21. april 2024 i Haderslev 

Forårsmøde den 20. april 2024 
Medlemsmødet den 11. april 2024, Teams 
 

Medlemshjørnet 

Kommende arrangementer 
Kalender | DFAC 

 
Generalforsamling på FRITFORUM d. 15. maj 2024 – t.o.m. 19. maj 2024 
Generalforsamlingen på Frit Forum åbnes for afstemning. Der oprettes IT-support til medlemmerne under afstemningen. 
 
Emner til GF 2024: 
Bestyrelsens beretning – til orientering (ikke til afstemning Jf. vedtægterne §6, stk. 4) 
 
Emner til afstemning til GF 2024: 
1 Godkendelse af regnskab 
2 Godkendelse af budget, fremtidigt kontingent og betalingsfrist 
3 Valg til bestyrelse, 5 medlemmer – 6 opstillede kandidater 
4 Valg af suppleanter til bestyrelsen, 2 medlemmer – 3 opstillede kandidater og 3 antal bestyrelseskandidater, hvis der ikke opnås valg 
5 Valg af revisor – 1 person er opstillet 
6 Vedtægtsændring? 
 

Der er for første gang i DFAC’s historie lagt op til kampvalg på både bestyrelsesposter og suppleant poster. 
Bestyrelsen ønsker alle et godt og demokratisk valg. 

På FritForum ses de opstillede kandidater: 
Bestyrelse 
Suppleanter 
Revisor 

Forslag til afstemning: 
Vedtægtsforslag, Danmarks Frie Autocampere – Peter Enger & Mette Bentzen.  
Se forslaget og debat på FritForum 

DFAC-vedtægter, Lejf Jensen og Jytte Jakobsen 
Se forslaget og debat på FritForum 

Forslag, deltagelse i træf – Lejf Jensen og Jytte Jakobsen. 
Se forslaget og debat på FritForum 

Afprøvning af ændrede GF, møde- og afstemningsmetoder. 
Se forslaget og debat på FritForum 

Tilføjelser til vedtægter, fysiske GF-møder 
Se forslaget og debat på FritForum 

Tilføjelser til vedtægter, forbud mod campingvogne på træf 
Se forslaget og debat på FritForum 

 
MIDSOMMERTRÆF PÅ REJSTRUP SAVVAÆRK (RANDERS) 14.- 16. juni 2024 
Som noget nyt er der nu midsommertræf i Jylland. Kom til hyggeligt midsommertræf hos Ingrid og Niels på Rejstrup Savværk nær Randers. Rejstrup Savværk ligger i et uberørt naturområde med masser af muligheder for cykel- og vandreture. Læs mere om træffet og tilmelding på FritForum, hvor programmet også ligger. 

SCT HANS TRÆF VED KNIVKÆR/KORSØR 21.-24. juni 2024 
I lighed med tidligere år, er der igen i år Sct. Hans træf på Knivkær. Læs mere om træffet og tilmeldingpå FritForum, hvor programmet også ligger. 

Haderslev den 19. -21. april 2024 

Forårstræf 19. – 21. april 2014 
På en vejromskiftelig eftermiddag fredag den 19. april 2024, mødtes 39 medlemmer til Forårstræf på Haderslev Idrætscenter. Bilerne blev linet op i behørig (brand)afstand at garvede parkeringseksperter. Snakken gik lystigt og der var både nye og erfarne medlemmer blandt de fremmødte. Der blev disket op med småkager og kaffe i hallen. 
Efter aftensmaden var der besøg af Børge Koch, formand for Vækst og Udviklingsudvalget i Haderslev Kommune. Børge fortalte om samarbejdet med DFAC i forbindelse med etablering af pladser, men også turisme generelt. 

Lørdag den 20. april 2024 stod efter morgenbuffet i Forårsmødets tegn, hvor formiddagen blev brugt på at præsentere især Peter Engers forslag til nye vedtægter. Der var til forårsmødet 3 forslag til vedtægter/ændringer til vedtægter: Bestyrelsens forslag, 0516-Peter Engers forslag, 0006-Jyttes forslag til ændringer af bestyrelsens.  
Her kom også en del ændringsforslag frem og især 0362-Mette havde flere input.  
 
Efter frokost, blev der debatteret i grupper om følgende emner: 
Formålsparagraffens indhold 
 
Generalforsamlingens afholdelse 
Fysisk 
Digital 
Hybrid 

Regulering af deltagelse i træf 
 
Hvem kan være medlem af DFAC 

De 4 grupper fremlagde deres synspunkter afbrudt af en lille kagepause.  Det afsluttende debatemne efter kaffen var ”Input og forslag til hvordan foreningen kan få flere til at yde en indsats”. Der var flere gode ideer.  
Alt i alt en god debat dagen igennem med mange gode forslag og indlæg. 

Bordplanen var lagt – medlemsnumrene var godt blandet, så man kom til at sidde tilfældigt. Aftenen blev fordrevet med lystig snak om dette og hint. 

Søndag den 21. april 2024 mødtes vi til morgenbuffet. Efter dette oprydning og farvel og tak for denne gang. Der blev holdt et minde-stilhed for de af foreningens medlemmer, som er døde i året løb.  
0291-Alice opfordrede til at holde en god tone på FritForum. 

Forårsmøde den 20. april 2024 
På Frit Forum findes referatet af medlemsmødet afholdt ved Forårsmødet i Haderslev.  

Medlemsmøde den 11. april 2024, Teams 
På FritForum kan ligeledes læses referat af det afholdte Teams-medlemsmøde 

Medlemmernes hjørne i nyhedsbrevet 

Ordentlighed, Redelighed og Demokrati. 

Det er dette, Anita og Jørn sætter som vores betydeligste leveregler. Dette inkluderer også en grænseløs respekt for andre og deres meninger. Det er næsten blevet en værdikamp for os:  

hvem vi kan være med til påvirke, og hvor vi har lyst at opholde os sammen med andre. 

Og hvorfor disse udsagn og tilståelser i et Nyhedsbrev i vores DFAC? 

Fordi det er hele tanken bag vores unikke autocamperforening DFAC. Her er der og skal altid være højt til loftet, hvor alle har ret til at komme frem med synspunkter og meninger på vores debatforum og i Nyhedsbreve til hele medlemsskaren på en konstruktiv og sobre måder. At tænke sig, at med et par elektroniske klik kan budskabet komme ikke bare rundt i hele Danmark, men også rundt til hele verden, hvor foreningens medlemmer er på et givet tidspunkt. Meninger formuleret i en god tone giver en god debat. Fysiske møder er en anden måde at have kontakt, udveksle synspunkter, erfaringer og hygge sig med andre på. Her i DFAC kan vi både digitalt og fysisk og stort HURRA for det. 

I forberedelserne til foreningens generalforsamling i maj 2024 har der været en god debat om de forskellige forslag digitalt på FritForum, på videomødet og fysisk på Forårsmødet. Nogle af forslagene stikker i forskellige retninger, men alt er foregået i ordentlighed og redelighed. Demokratiet er ved det endelige hemmelige valg elektronisk på generalforsamling. 

Det er nok også derfor, at foreningen til valget på generalforsamlingen har fået 6 kandidater til 5 poster i bestyrelsen og mere end 3 kandidater til 2 suppleantposter. Tænke sig, at det kan ske i en frivillig forening i 2024 uden nogen fløjkampe eller splittelse i en tid, hvor flere andre foreninger mangler kandidater. Vi ser det som et bevis på, at medlemmerne fortsat vil arbejde for ”det frie valg” og en god og lang fremtid for DFAC – Danmarks Frie AutoCampere. Vi glæder os til fortsat at få lov at være medlem! 

Vi vil til slut ønske alle et godt valg og efterfølgende respekt og efterlevelse af resultatet. Også dette er en del af vores DNA i foreningen: Vi vil alle i fællesskab foreningen det bedste både nu og fremover. 

Vi glæder os til at kunne mødes med jer alle fysisk eller digitalt i årene fremover rundt i Danmark, på ture i Europa og resten af verden. 

Skal vi udbringe et trefoldigt HURRA for vores forening.  

Det må godt kunne høres af andre i autocamper, så de også kan blive inspireret af ”det frie valg”. 

Med venlig hilsen 
0292 – Anita & Jørn 
 

Har du input eller ønsker om emner til kommende nyhedsbreve, som er relevant for foreningen og som understøtter foreningens formålsparagraffer, så hører vi gerne fra dig på info@dfac.dk  

Camperhilsen med håb om stor tilslutning til årets generalforsamling 
Bestyrelsen 

Har du brug for hjælp til FritForum? Send en mail til support@dfac.dk 
Vil du gerne i kontakt med foreningen? Send en mail til info@dfac.dk 
Hjemmeside | FritForum 

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC