IndholdNyhederSyd- og Sønderjyllands politi tilbagekalder samtykke til skiltning mod Autocampere.

Syd- og Sønderjyllands politi tilbagekalder samtykke til skiltning mod Autocampere.

Syd- og Sønderjyllands politi har d. 15. november informeret Tønder kommune om, at Politiet tilbagekalder sin godkendelse af, at der på et antal parkeringspladser må skiltes med et forbud mod parkering af autocampere.

Begrundelsen for tilbagkaldelsen er, at politiet efter DFAC´s klage i april 2022, er blevet i tvivl om hvorvidt godkendelsen er sket med baggrund i en såkaldt saglig begrundelse.

Af svaret fra Tønder kommune, til politiet indledende brev, fremgår det, at skiltningen ikke er indført af færdselsmæssige hensyn, men derimod af miljømæssige hensyn.

Disse miljømæssige hensyn har DFAC tidligere sat spørgsmålstegn ved, da en tidligere aktindsigt viser, at antallet af klager, over en 10-årig periode, er få.

Derudover er alle påstande, der er fremsat om affald efterladt af autocampere, udokumenterede og fremsat af personer, som har enten erhvervsmæssig eller personlig interesse i, at autocampere skal parkere på campingpladser.

Slutteligt undergraves det miljømæssige hensyn af, at forbuddet mod parkering kun gælder mellem 00 og 06, hvor den miljømæssige påvirkning må forventes at være mindst.

Læs mere om de udokumenterede påstande i “Forstå baggrunden for autocampersagen fra Tønder

På baggrund af henvendelsen fra Syd- og Sønderjyllands politi, regner DFAC nu med, at Tønder Kommune vil fjerne al forbudsskiltning mod autocampere.

Næste skridt – ”Velkommen til autocampere” ?

Under hele forløbet, hvor DFAC igen og igen har rejst kritik af skiltningen i Tønder, har foreningen tilbudt kommunens forvaltning og politikere at hjælpe til med at etablere en positiv regulering af autocampernes parkering.

Dermed skal udgangspunktet være at tiltrække autocamperturisterne med gode P-forhold, rimelige priser og enkle faciliteter – og, i modsætning til nu, kun opsætte forbudsskiltning, hvor det er færdselsmæssigt nødvendigt.

Kunne Tønder tilstræbe samme forhold for autocampere, som dem, man møder i Tyskland, hvor hovedparten af sommerturisterne kommer fra, vil Tønder være nået langt.

Bliver forholdene og modtagelsen lige så fin som i Frankrig – vil Tønder vise vejen frem.


Uddrag af brevet fra Syd- og Sønderjyllands politi til Tønder kommune:

“Tønder kommune har tilkendegivet, at kommunens baggrund for at indføre skiltning er, at kommunen ønsker overnatning flyttet til autoriserede pladser, idet overnatning på almindelige parkeringspladser, der ikke har de fornødne faciliteter, giver anledning til en række gener, f.eks. tømning af campingtoiletter i sidearealer og henkastning af affald og lignende.

Tønder Kommune har ligeledes oplyst, at parkeringsrestriktionerne ikke skyldes færdselsmæssige hensyn, men udelukkende er indført af miljømæssige årsager.

Det er med baggrund i Justitsministeriets rapport om “Bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet” (fra juni 2013) politiets vurdering, at de gældende parkeringsrestriktioner for autocampere og camping vogne næppe er i overensstemmelse med hensynene bag færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, idet en forudsætning for, at politiet kan meddele samtykke efter færdselslovens § 92, stk. I, nr. I, er, at der ikke foreligger færdselsmæssige hensyn, som taler afgørende imod indførelsen af de pågældende foranstaltninger, og at de miljømæssige hensyn er væsentlige.”

Konsekvensen af tilbagekaldelsen kan læses andetsteds i brevet:

En tilbagekaldelse vil have den konsekvens, at den nuværende afmærkning vedrørende parkeringsrestriktioner for autocampere og campingvogne ikke længere vil kunne sanktioneres.


Dit medlemsskab – vores mandat. Bliv medlem af DFAC – det koster kun 100 kr. om året. Klik her

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC