Lovgivning i DanmarkCampingreglementet og Autocampere

Campingreglementet og Autocampere

Vedrører Campingreglementet autocamperne?

Danmarks Frie AutoCampere mener, at vores væsentligste interesse i Campingreglementet er: Fortsat at være undtaget fra det.

Det frie valg af opholds- og overnatningssted er alt afgørende for de fleste autocamperbrugere uanset alder, køn, fritidsbeskæftigelse, skostørrelse, vognmærke og uddannelse. Autocamperlivet er og skal fortsat være kendetegnet ved frihed! Herunder naturligvis også friheden til at vælge at bruge en campingplads – og friheden til at lade være.

Allerede da Regeringen i sommeren 2016 indgik aftalen om ”Vækst og Udvikling i Hele Danmark” og den deraf følgende ”Aftale om Danmark i bedre balance” med forligspartierne, skrev vi til Regeringen med vore synspunkter om, hvordan autocamperturismen bedst kan udvikles i Danmark. Vi sendte naturligvis vort høringssvar, da Erhvervsstyrelsen efterlyste inspiration til et nyt Campingreglement i efteråret 2016 ligesom vi gav input til Planloven, da denne var i høring umiddelbart efter.

I dialogen med Erhvervsminister Brian Mikkelsen har vi fået positiv respons på vores input og materiale, og Brian Mikkelsen har lovet at inddrage vores synspunkter i det videre arbejde både med turismeudvikling og i forhold til Campingreglementet. Erhvervsministeren har klar forståelse for vores status som personbiler og understreger, at autocamperes muligheder for at parkere og raste hører under vejmyndighederne. Samtidig understreges mulighederne for, at byudviklingen nu, jfr. den nye planlov, vil kunne give mulighed for både mindre autocamperpladser og særlige P-arealer for autocampere også i kystnærhedszonen, helt som vi foreslog det i vores høringskommentar.

Sommerhusloven og det nye Campingreglement er stadig under politisk drøftelse, og vi er spændte på at læse høringsudkastene.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC