IndholdFAQKrav til Gastest i EU - 2023

Krav til Gastest i EU – 2023

DFAC har, på opfordring af et medlem, undersøgt om man på campingpladser og stellpladser i EU, kan blive afkrævet en gyldig gastest.

For at afdække spørgsmålet, har DFAC henvendt sig dels til Sikkerhedsstyrelsen (SIK) for en officiel udtalelse og dels til erfarne medlemmer, for at høre om deres erfaringer på tur i EU.

Undersøgelsen har givet nedenstående svar, som lige nu er bedste bud på at besvare spørgsmålet for de forskellige lande.

Spørgsmålet til Sikkerhedsstyrelsen: 

Findes der i Danmark lovkrav om gastest årligt, hver andet eller tredje år, af autocampere og campingvogne, der er mobile og kører fra sted til sted?

På fast opstillede eksempelvis fastligger?

Hvem kan udføre en gyldig test, og er den også gældende i andre lande?

Svar fra Sikkerhedsstyrelsen:

§ 142. Det periodiske eftersyn skal rettes mod de sikkerhedsteknisk kritiske områder af gasinstallationer med en frekvens, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod fejlsituationer.

Stk. 2. Frekvensen for det periodiske eftersyn fastsættes ud fra den konkrete installation, herunder installationens kompleksitet, risikoprofil, driftstid, fabrikantens anvisninger og det aktuelle driftspersonales kompetence.

Stk. 3. Frekvensen for det periodiske eftersyn må for de respektive gasinstallationsklasser ikke overstige de frekvenser, som er fastsat i §§ 144-148.

§ 148. Anvendes vogne i gasinstallationsklasse 10 og 11 til udlejning eller leasing, skal der foretages periodisk eftersyn med en frekvens, der ikke overstiger 12 måneder.

§ 149. Ejeren af en gasinstallation skal sikre, at installationen drives sikkert og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til installationens anvendelse og formål.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man mindst hvert andet år får gastestet sin campingvogn, autocamper, beboelsesvogn eller andre mobile former for beboelse med flaskegas.

Du kan tjekke, om din håndværker har den rette autorisation, til at foretage testen, i SIK´s sautorisationsregister.

Svarene i spørgsmål 1 giver også svar på spørgsmål 2, da der ikke gøres forskel.

Testen skal udføres af en virksomhed, som har autorisation til at installere flaskegas i mobile enheder eller en VVS’er med en VFUL-autorisation. SIK forholder sig kun til reglerne for Dk.

Link:  

https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg/vejledninger/gasinstallationer/klasse-10-krav-gasinstallationer-campingvogne

https://www.sik.dk/privat/goer-det-sikkert/gas-vand-og-afloeb/saadan-sikrer-du-gassen-din-campingvogn

https://www.sik.dk/registre/godkendte_virksomheder_pa_gasomradet

Tyskland:

I Tyskland har det indtil 31/12-22 været sådan, at der automatisk blev foretaget en obligatorisk gastest i forbindelse med TÜV-undersøgelsen hvert andet år for at få sin “plakette”, dvs. bliver godkendt.

De nye regler fra 2023 siger, at der nu kræves en selvstændig gastest, altså en, der er uafhængig af TÜV-undersøgelsen. Til gengæld findes der ikke noget obligatorisk tidsinterval mellem hver gastest, kun at den ANBEFALES hvert andet år.

Østrig:

Som i Tyskland, ikke obligatorisk, men anbefalet.

Schweiz:

Obligatorisk gastest hvert tredje år, foretaget af et autoriseret værksted. Schweiziske camping- og stellpladser kan kræve dokumentation på gennemført gastest, også af udlændinge.

Sverige:

Gasolbesiktning / Gasolkontroll:

Der er ikke lovkrav om gastest (kravet blev fjernet i 2009 efter EU-kritik). Frivillig årlig kontrol anbefales af flere aktører. Campingpladser kan kræve bevis på godkendt gaskontrol. Vi har ikke oplevet spørgsmålet, og det fremgår ikke om det er udbredt, ej heller om det kun gælder fastliggere.

Campingpladser tilsluttet ”Caravan Club of Sweden” har krav om godkendt gastest for sæsongæster.

Norge:   

Ingen lovmæssige krav om gastest i Norge.

”Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap” (DSB) anbefaler årlig kontrol av gasanlægget”. De skriver man kan gøre det selv eller overlade det professionelle. Det har ikke været muligt at finde noget om krav på norske campingpladser.

Spanien og Portugal:

Ӂrligt check er ikke oplevet som krav, heller ikke i synshallen i Spanien.

Et DFAC medlem har spurgt i ”Husbillsklubben”, om nogle var blevet spurgt om en gastest i andre lande, f.eks. Spanien og Portugal, når de kører i disse lande. Ingen svar, så det er ”nok” ikke tit et krav”, jvf rutineret spaniens-turist.

Holland:

Der er ingen lovkrav om gastest af autocampere i Holland.

Frankrig:

Der er ikke lovkrav om gastest af autocampere i Frankrig.

Italien:

Der er ikke lovkrav om gastest af autocamper i Italien.

UK:

Der er ikke lovkrav om gastest af autocamper i UK. Myndighederne anbefaler ”jævnlig” test.

Belgien:

Der er ingen lovkrav om gas test af autocamper i Belgien.

DFAC må tro, uden at det er bekræftet, at en gastest udført af et godkendt dansk firma også er gældende i udlandet. Spørg dit gasfirma nærmere og husk at få attesten med på turen til udlandet.

DFAC vil samtidigt anbefale, at man tager en snak med et gasfirma om gasalarm i autocamperen.

Bestyrelsen er meget interesset i evt rettelser og oplysninger om andre lande, så denne artikel kan være så retvisende som muligt. Skriv derfor gerne jeres rettelser til  info@dfac.dk

Stor tak til alle, som har bidraget med info til denne artikel.

DFAC tager forbehold for fejl og mangler.

Tidligere artikel
Næste artikel

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC