IndholdJuraGrøn udfasning af fossile biler kommer til at koste danske autocamperejere dyrt...

Grøn udfasning af fossile biler kommer til at koste danske autocamperejere dyrt – få overblikket her

I december måned fremlagde regeringen, og dens støttepartier, et lovforslag, som har til formål at motivere de danske bilister til at køre ”Grønt”.

Lovforslagets formål er grundlæggende at ”tvinge” de danske bilejere over på et grønnere alternativ til de traditionelle typer af fossile brændstoffer.

Desværre tager lovforslaget i sin nuværende form ingen hensyn til, at der i dag ikke findes alternativer til dieselmotoren, når der snakkes autocampere, eller for den sags skyld, at en autocamper typisk er bil nr. to og derfor ikke kører det samme antal kilometer, som husstandens primære bil.

Danmarks Frie AutoCampere var høringsberettigede til det fremsatte lovforslag og det indsendte høringssvar kan via link læses nederst i dette opslag.

I alt er der indkommet 108 siders indsigelser og kommentarer og alle indkomne høringssvar er efterfølgende omsat til et høringsskema, hvor det opsummeres, hvad de enkelte svar indeholder, samt skatteministeriets kommentarer.

Som det fremgår af tidsplanen, nederst i denne tekst, så er der lagt op til, at det fremsatte lovforslag lynbehandles.

Det kan derfor vække bekymring, i hvilken grad Skatteudvalget og Folketingsmedlemmerne kan nå at læse høringssvar, selv tænke, overveje, spørge ind til og få svar på spørgsmål i en så presset behandling.

Vi blev ikke hørt

Under alle omstændigheder mener DFAC, at essensen i vort høringssvar blev overset af Skatteministeriet i deres behandling af høringssvarene.

Derfor har DFAC rettet fornyet henvendelse til Skatteudvalget hvor det bl.a. uddybes, at DFAC mener, at ejer- og udligningsafgifter bør modsvare de kørte km og dermed den reelle udledning af CO2.

Henvendelsen er omdelt til udvalgets medlemmer, så de har mulighed for at gøre sig bekendt med den inden skatteudvalgets møde, men allerede nu er der modtaget svar fra Skatteminister Morten Bødskov.

Svaret var desværre forventeligt – den korte version er, at de CO2 afhængige ejer- og udledningsafgifter, afregnet pr. kørt km, er fremtidsmusik, og selvom der i aftalen er en pulje til at udvikle på denne model, vil ministeren ikke indarbejde noget om det i loven, på nuværende tidspunkt.

Af svaret fremgår det ligeledes, at hvis AC skal have afgifter, der svarer til det mindre antal kørte km., mangler pengene et andet sted – og at man som autocamperejer jo altid bare kan afmelde bilen om vinteren, uden det betyder noget særligt for den indenlandske turisme.

Rettigheder ikke en selvfølge!

Som det tydeligt fremgår af det omfattende materiale, så er autocampernes rettigheder på ingen måde en selvfølge.

DFAC har i løbet af 2020 afgivet høringssvar, været i kontakt med myndigheder, havne, kommuner og politi, for at sikre autocamperejerne de bedste forhold.

Arbejdet er juridisk tungt, men at kunne håndtere den slags sager er en af grundstenene i DFAC´s ønske om at være en seriøs, troværdig og ligeværdig part i samarbejdet med private, kommunale og statslige aktører.

Dit medlemskab – vores mandat!

DFAC er Danmarks eneste uafhængige autocamperforening og dermed bliver medlemmerne indirekte foreningens mandat.

Jo flere medlemmer som står bag foreningen – jo større mandat overfor de førnævnte aktører.

Netop derfor er foreningens kontingent sat, så alle har råd til at støtte op om foreningens arbejde – Det koster kun 100 kr. om året.

Støt DFAC og dermed arbejdet for at sikre autocamperejernes rettigheder.

Indmeldelse kan ske her https://www.dfac.dk/?page_id=23

Tidsplan for lovforslag L129:

Torsdag den 21. januar 2021, loven er 1. behandlet og sendt til Skatteudvalget.

Torsdag den 21. januar 2021 kl. 20.00: Frist for spørgsmål

Fredag den 22. januar 2021 kl. 8.00: Frist for svar og ændringsforslag.

Fredag den 22. januar 2021: Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning

Tirsdag 26. januar: 2. behandling.

Tirsdag d. 2. februar: 3. behandling.

¨

LINKS:

To artikler som behandler lovforslaget og de afledte konsekvenser. De to artikler er let læste og findes her:

Det fremsatte lovforslag har i alt resulteret i 31 spørgsmål, hvoraf flere må forudses at give nogle ganske interessante svar for autocamperejerne.

De stillede spørgsmål kan findes via nedenstående link:

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L129/spm.htm?page=2&sortedBy=&sortedDescending=&pageSize=50

Danmarks Frie Autocampers indsendte høringssvar kan, som bilag 10, findes her:

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L129/henvendelser.htm

Samtlige bilag til lovforslaget kan findes herunder. Bilag 8 viser Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren:

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L129/bilag.htm

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC