IndholdJuraVirtuelt foretræde for skatteudvalget

Virtuelt foretræde for skatteudvalget

Foretræde for Skatteudvalget

DFAC´s juraudvalg, repræsenteret ved Henrik Krebs, Jørn Skou og Jytte Jakobsen, havde i går foretræde for Folketingets Skatteudvalg på et virtuelt møde.

Juraudvalget var ikke tilfreds med de svar, vi havde modtaget fra Skatteministeriet hhv. Skatteministeren på vores høringssvar og vores efterfølgende henvendelse til Skatteudvalget.

Vi erkender dog, at embedsmændene i Skatteministeriet, der har behandlet henvendelserne, i lang tid må have ligget vandret i døgndrift for at besvare de mange høringssvar, spørgsmål og kommentarer til lovforslaget. Tidsplanen er derfor ændret flere gange under forløbet.

Vi ønskede at forklare problemstillingerne direkte for politikerne.

Lovforslaget stiller ikke autocamperejere i en reel valgsituation, som kan gøre, at vi vælger ”grønne autocampere” for de eksisterer endnu ikke. El-autocampere er kun på forsøgsstadiet, og med den nuværende teknologi bliver de så tunge, at folk med almindeligt kørekort ikke må køre dem.

Dermed regulerer lovforslaget ikke autocamperejerens mulighed for at få en mindre halvårlig afgift via et ”grønnere valg”, og lovforslagets del om de løbende afgifter ,afspejler CO2 udledningen ved kørsel i en dieselbil, der kører 22.000 km/år.

En afgift kan påvirkes af brugeren gennem hensigtsmæssig adfærd. Det kan denne afgift ikke – og derfor er der i stedet tale om en tillægsskat.

Denne tillægsskat rammer autocamperejeren, der, jf. Kyst og Naturturismes undersøgelse i 2020, i 61% af alle er udenfor arbejdsmarkedet på grund af alder eller sygdom.

DFAC´s oplæg

(1) at vægt- /ejer- og udligningsafgiften bør halveres og fremadrettet stige med de samme %-satser som andre personbiler.

(2) Eller fortsætte med de nuværende afgifter (2020) uden de %-vise stigninger.

Begrundelsen er de langt færre km/år, som autocampere kører (7-12.000 km). Fra Skatteministerens svar på vores henvendelse forstår vi oven i købet, at vi gennem mange år har betalt for høje afgifter af samme årsag.

Statens provenutab er ikke stort da der pr 1/1-2021 kun er ca. 10.000 autocampere indregistreret i Danmark.

Skatteudvalgets medlemmer lyttede, stillede uddybende spørgsmål og bad om supplerende materiale om autocampers betydning for turismen, som vi naturligvis har sendt.

Der er i dag – på trods af udestående svar på flere stillede spørgsmål – afgivet betænkning i Skatteudvalget. Denne vil være synlig på Folketingets hjemmeside i løbet af få dage under lovforslaget L129. Herefter går forslaget til 2. behandling.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC