IndholdJuraEU´s - 4. Kørekortsdirektiv

EU´s – 4. Kørekortsdirektiv

EU – 4. Kørekortsdirektiv

Atiklen opdateret med ny information 12. marts 2023

Kørekortsreglerne i EU er under forandring.

Formålet er at øge trafiksikkerheden og lette den frie bevægelighed. I maj 2021 var det muligt at indgive ideer og kommentarer til Kommissionens oplæg, og det gjorde DFAC.

Forslaget til det 4. Kørekortsdirektiv er nu offentliggjort, og vi glæder os over at læse, at Kommissionen har medtaget mindst ét af de punkter, som DFAC foreslog.

DFAC henviste i høringssvaret til varevognes og især opbyggede autocamperes dårlige passive sikkerhed.

Desuden henviste vi til reglerne i bl.a. Danmark for de varevogne, der har alternative fremdriftssystemer (andet end forbrændingsmotorer). Disse må nemlig allerede nu køres med et almindeligt B-kørekort, så længe de vejer under 4.250 kg.

Som konklusion foreslog vi indført en tilsvarende ændring i kørekortsdirektivets regler for B-kørekortet for personbiler bygget på varevognschassiser – herunder autocampere – hvor vægtforøgelsen primært skyldes:

– Øget indbygget konstruktiv sikkerhed og sikkerhedssystemer

Eller:

– At den tilladte totalvægt, der overskrider 3.500 kg skyldes et andet fremdriftssystem end forbrændingsmotor, således at disse køretøjer også kan medvirke til at reducere CO2 udslippet.

Vi kan nu læse at forslaget i Article 9, 2 (h) indeholder:

“two years after a driving licence, granted for category B, was issued for the first time it shall be valid for driving the alternatively fuelled vehicles referred to in Article 2 of Council Directive 96/53/EC13 with a maximum authorised mass above 3 500 kg but not exceeding 4 250 kg without a trailer.”

Hermed har fabrikanterne langt bedre muligheder for at kunne konstruere klimavenlige autocampere, der kan køres med et almindeligt B-kørekort.

Hvorfor lytter EU ikke til autocamperfolket?

Høringen i maj 2021 medførte 2213 svar fra offentligheden – heraf 2057 fra autocamperinteressenter, der foreslog, at B-kørekortet generelt skulle kunne bruges indtil 4.250 kg – uden anhænger.

Mange skrev, at det er sikrere at køre med en 4250 kg. bil end med en bil på 3500 kg. med anhænger på indtil 750 kg.

Tyskland, Bulgarien, Frankrig og Finland samt motor-organisationen FIA støttede muligheden for, at B-kørekortet generelt skal kunne bruges til biler indtil 4.250 kg (uden anhænger).

Kommissionen har bemærket de mange høringssvar om en generel øget vægtgrænse især for autocampere. Men Kommissionen har desværre besluttet ikke at medtage disse input i lovforslaget.

Dette skyldes udtalelser fra den fælles europæiske sikkerhedsorganisation ETSC (https://etsc.eu/), der mener, at flere tunge køretøjer på vejene giver mindre sikkerhed.

Der er også et sikkerhedsmæssigt problem ved at tillade den højere vægt for f.eks. el-biler, men det mener Kommissionen opvejes af, at der er tale om så nye biler, at de til gengæld vil have de mest moderne sikkerhedssystemer indbygget.

Hvad gør vi nu?

Mange af høringssvarene udtrykte, at det var meget svært/umuligt at overholde vægtgrænsen på de 3.500 kg.

Alle AC-bilister med ikke-eldrevne campere skal derfor være ekstra OBS på, at EU på denne side orienterer om, at Kommissionen nu vil anbefale at sidestille kørsel med overvægt med f.eks. spirituskørsel og kørsel i modsat retning:

”…………the current law covers some of the most frequent and egregious offences, such as speeding and drink-driving. The Commission proposes to expand the scope of traffic offences covered to:

– not keeping sufficient distance from the vehicle in front;

– dangerous overtaking;

– dangerous parking;

– crossing one or more solid white lines;

– wrong-way driving;

– not respecting rules on the use of emergency corridors;

– the use of an overloaded vehicle.

These additions will help reduce impunity for such offences and improve Member States’ ability to enalize offenders from other Member States. It will also ensure equal treatment of resident and non-resident offenders.”

Konklusionen er altså – stadig – at vi må fjerne alt det overflødige i camperne og regelmæssigt tjekke på et vejested at vi holder os under de 3500 kg.


Referencer:

DFAC´s høringssvar: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-Revision-af-direktivet-om-k%C3%B8rekort/F2326907_da

Forslag til 4. kørekortsdirektiv: https://transport.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_127.pdf

Konsekvensanalyse: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1145

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC