IndholdFAQEr du en haj til skilte ?

Er du en haj til skilte ?

Er du i tvivl om hvad skiltet her betyder, så er det måske ikke uden grund – skiltet findes nemlig ikke.

Skiltet er hjemmelavet og findes ikke i afmærkningsbekendtgørelsen.

Det øverste skilt er en servicetavle, hvor en kommune har fået sat en rød streg tværs over.

Fakta er dog, at en servicetavle ikke bliver til en forbudstavle, fordi man selv sætter en rød streg over, og skiltet har derfor ingen retsvirkning på offentlig vej. Hverken politi eller P-vagter vil kunne udskrive en bøde på baggrund af skiltet.

Skiltet ses desværre flere steder, dog som regel uden tidsangivelsen, og må betegnes at høre til i kategorien ulovlig skræmmeskiltning. Dette på lige fod med skilte som ”Privat Vej”, ”Privat Strand” og hvad man ellers oplever i den danske natur.

Det er en selvfølge, at man kun skal parkere hvor det er lovligt, men i hvilket omfang, man skal efterleve hjemmelavet skiltning, er et af de emner, som kan splitte de danske autocamperejere.

Det primære argument for at efterleve skiltningen er, uanset om det er opsat af private eller kommunale aktører, at man generelt ikke ønsker at parkere hvor man er uønsket.

Denne holdning kan, dog meget nemt, ende med at give bagslag.

Det er muligt, at man på kort sigt kan forbedre autocamperejernes goodwill, ved at efterleve hjemmelavet skiltning, men det er en stakket frist, da antallet af konflikter vil optrappes i takt med, at antallet af ulovlige skilte stiger.

At problemstillingen skal tages alvorligt, ses tydeligt af, at der gennem mange år har været store problemer med såkaldt skræmmeskiltning, når det kommer til offentlighedens adgang til strand og skov.

Illustration fra Friluftsrådet.

Her er det typisk skilte som ”Privat Vej”, ”Privat Strand” eller adgang forbudt, som dominerer og hvor problemerne nu har taget sådan et omfang, at Friluftsrådet direkte opfordrer folk til at melde skiltene ind til kommunerne, for at få dem fjernet.

En tilsvarende udvikling må forventes at ramme de danske autocamperejere, hvis man bare lader stå til og ikke reagerer på den ulovlige skiltning.

Antallet af autocampere på de danske veje vokser og i takt med, at trængslen stiger, vil udbredelsen af ulovlig skiltning tilsvarende øges.

Derfor er det vigtigt, at DFAC, som en uafhængig interesseorganisation for autocampere, aktivt kikker kommunale og private aktører lidt i kortene, når de skilter mod autocampere. Støt vores arbejde – meld dig ind i foreningen her – og bliv en del af vores mandat når vi er i kontakt med myndigheder, kommuner m.m.


Læs mere om problemerne med ulovlig skiltning her:

https://www.berlingske.dk/metropol/nogle-af-dem-har-til-opgave-at-skraemme-men-langt-de-fleste-er-ulovlige

Friluftsrådet: 10.000 skræmmeskilte skal fjernes fra vores fælles strande | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC