IndholdArrangementerBæredygtig autocamperturisme på Fyn

Bæredygtig autocamperturisme på Fyn

Fyn opleves af mange som et dejligt fristed i Danmark, hvor vi i autocamper føler os velkomne. Vi ville gerne vide, om denne fornemmelse holder stik og lavede derfor en lille undersøgelse af autocamperfolkets oplevelse af de fynske kommuner, som vi indledte d. 6. september.

Spørgsmålene blev udformet med henblik på at kunne vurdere, om autocamperfolket kan og vil blive i længere tid i samme område på Fyn, fordi det opleves som værende attraktivt. Jo mere vi bliver i et nærområde, desto mindre CO2 og NOx´er samt partikler udleder vi – i modsætning til at køre lange stræk hver dag til nye områder.

Resultaterne af undersøgelsen, som kan hentes her, blev en del af oplægget til DFAC´s paneldebat med en række fynske kommunalbestyrelsesmedlemmer, der, trods det snarlige kommunalvalg, sammen med direktøren for Destination Fyn og knapt 80 DFAC-medlemmer afsatte lørdag formiddag d. 9. oktober til at mødes på Rævebakkeskolen i Nyborg og tale om ”Bæredygtig Autocamperturisme”. Det blev en meget lærerig, livlig og udbytterig debat og videndeling, som efter kommunalvalget vil udmøntes i en arbejdsgruppe, hvis formål bliver at udbygge de fynske kommuners muligheder for at ”holde på autocamperturisterne” og dermed gøre vores brug af autocamperen på Fyn meget mere bæredygtig.

Et væsentligt emne var muligheden for adgang til AC-faciliteter i nærområdet, som, hvis de ikke er til stede, tvinger AC folket videre på tur. Desuden var overturisme på tapetet, og hvordan man kan afsætte flere attraktive steder til autocamperes parkering og ophold især i højsæsonen – under hensyn til omgivelserne og de fastboende.

På stående fod kom politikerne med flere gode ideer, f.eks. at skabe mindst 10 nye P-pladser pr. kommune, at hver kommune skal have mindst 1 sted, hvor autocampere kan tømme toiletkassette og købe vand, at eftergøre Middelfart kommunes løsning på kassettetømning ved offentlige toiletter i naturområderne, aftale med de lokale handlende om at afmærke store P-pladser samt at afmærke P-pladser til autocampere ved de mange sportshaller, hvor der kan skabes adgang til toilet- og badeforhold. Under debatten blev også foreslået AC-parkering ved skoler, kirker og ved de gamle rådhuse.

Det handler i væsentlig grad om at udnytte eksisterende pladser og faciliteter bedre – og samtænke ombygninger eller reparationer af kloaknettet med muligheden for etablering af enkle serviceinstallationer til autocampere.
Vi mødte stor lydhørhed blandt de fremmødte politikere og Destination Fyn og glæder os til det videre samarbejde efter valget.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC