IndholdFormandens hjørneSamarbejde mellem autocamper foreningerne

Samarbejde mellem autocamper foreningerne

Samarbejde mellem autocamperforeningerne

Danmarks Frie AutoCampere har et par gange taget initiativ til at samle kræfterne i autocamperforeningerne i væsentlige sager, som vedrører alle autocamperejere – men hidtil uden held. Til gengæld har Campervenner og vi siden vores stiftelse koordineret indsatsen overfor kommunerne i arbejdet med at oprette pladser og faciliteter.

For et par uger siden kunne man læse på AutoCamperRådets hjemmeside, at rådet var genopstået, fordi Campervenner havde indmeldt sig i ACR, der indtil da alene havde bestået af DK-AutoCam. Der er således nu 2 foreninger i ACR, repræsenterende i alt ca. 270-280 medlemmer.

Samtidig har de to foreninger ændret ACR´s vedtægter, der nu ser således ud: Autocamperrådets nye vedtægter

Danmarks Frie AutoCampere er ikke blevet inviteret til dette samarbejde, men bestyrelsen har naturligvis diskuteret mulighederne for at kunne deltage.

ACR´s nye vedtægter indeholder bl.a. følgende formulering:

”§2, stk. 4 De af foreningerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har fuldt mandat til på møder at indgå aftaler og beslutninger.”

Sådanne aftaler og beslutninger naturligvis kun omfatter medlemmer af de foreninger, der er underlagt ACR´s nye bestyrelse. Men det er bemærkelsesværdigt, at såvel medlemsforeningerne som deres medlemmer således kan bindes af aftaler og beslutninger, som de ikke direkte har indflydelse på. AutoCamperRådets bestyrelse er på 5 personer, som er udpeget af medlemsforeningernes bestyrelser.

I vores formålsparagraf har bl.a. vi følgende formulering, der understreger vores forenings uafhængighed og demokratiske grundlag:

”§2, Stk. 2. Foreningen kan ikke på nogen måde være underlagt eller repræsenteres af andre foreninger, og er således alene underlagt medlemmernes holdning og dansk lovgivning. Foreningen kan samarbejde med andre parter efter medlemmernes beslutning.”

Disse to paragraffer er i åbenlys modstrid. Bestyrelsen har derfor lagt spørgsmålet om en evt. deltagelse i ACR´s arbejde ud i vores medlemsforum, FritForum, til medlemmernes debat. Det vil ligeledes blive drøftet på vores Forårsmøde i april og blive sat under afstemning til vores generalforsamling. Denne finder jo sted over Internettet, således at alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Bestyrelsens holdning er:

*At vi på demokratisk vis ønsker at arbejde for styrkelse af autocamperarbejdet i Danmark og for at gøre Danmark mere autocampervenligt på den måde vi finder bedst egnet.

*At et samarbejde og en koordinering mellem de 4 autocamperforeninger er en åbenlys fordel for autocamperarbejdet i Danmark, men at vidtgående aftaler med Danmarks Frie AutoCampere som part kun indgås efter vedtagelse blandt medlemmerne på et oplyst grundlag. Når mindre vidtgående aftaler er på trapperne, skal medlemmerne orienteres og have mulighed for at diskutere og evt. kræve en afstemning. Kort sagt – vores demokratiske forening kan ikke – og ønsker ikke at kunne – afgive suverænitet.

*At AutoCamperRådet med dets nuværende vedtægter er ikke den eneste måde at samarbejde på, men at en koordinering af indsatsen er nødvendig, så vi ikke falder over hinanden ind ad døren hos myndigheder og kommuner. Danmarks Frie AutoCampere har et bredt netværk og har gang i sager overalt i landet, det vil være ærgerligt, hvis disse sager forplumres.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC