IndholdJuraPolitisk arbejde i DFAC – del 4 af 4

Politisk arbejde i DFAC – del 4 af 4

Vejregler

Et ‘autocampervenligt Danmark’ inkluderer, at det skal være muligt både at færdes og at parkere med autocampere. Også selvom de ofte er i den store ende af personvognskategorien. Dansk lovgivning – den som vedtages af vores folkevalgte medlemmer på tinge – indeholder ikke mange krav om at gøre dette muligt. F.eks. indeholder bekendtgørelsen (BEK nr. 1633 af 20/12/2017) blot lovkravet i §193: “Parkeringsbåse skal have dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning”. Intet om konkrete mål eller om, hvad der regnes for ‘relevante køretøjer’. Det er op til vejmyndigheden (ofte kommunen). Det gør de som hovedregel godt, men er de lige opmærksomme på de særlige pladsbehov vi har med vores autocampere?

Vi fortalte i maj om, hvordan DFAC fik indført en ny kategori (AUT) i Vejreglerne. Vores kontakt med vejregelgruppen (under Vejdirektoratet) og med deres eksterne faglige rådgiver har forløbet over det meste af 2018 og har nu i oktober medført, at vore arealbehov er specificeret direkte i håndbogen ”Anlæg for parkering og standsning i byer”, afsnit 4.7.

Nu skal man lige forstå, hvad Vejreglerne er. Det er ikke en lov der skal følges, og afsnit 4.7 indeholder ikke et påbud om at anlægge parkeringsbåse for autocampere, men det er en samling håndbøger som beskriver ‘Best Practice’, og som bruges bredt, når kommuner og rådgivere planlægger nye vejarealer – herunder parkeringsanlæg.

Arbejdet for dem, der ønsker ‘et autocampervenligt Danmark’ er hermed blevet lidt lettere. Ved henvendelser til vejmyndigheden (kommunen) kan vi nu sige: “Hvad med at lave et par P-pladser til nogle autocampere – se afsnit 4.7 i vejreglernes “Anlæg for parkering og standsning i byer”.

Også denne form for politisk arbejde fortsætter vi med i DFAC i 2019 – vi er godt på vej, men vi er ikke i mål.

Camper hilsen

Bestyrelsen

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC