Den ekstraordinære generalforsamling er gennemført med en stemmeprocent på lidt under 20 % og medlemmerne har støttet flot op om de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og om den gamle bestyrelses forslag til vedtægtsændringer og arbejdsmetoder. Hermed er bestyrelsen og også suppleanterne i arbejdstøjet igen, og medlemmer og arbejdsfordeling kan ses her.

DFAC er ved at introducere medlems-videomøder og har afholdt nogle mindre debatmøder. Træffet ved vores 5 års fødselsdag blev desværre aflyst, men vi fejrede den lidt med ultrakort varsel ved et lille videomøde.

Nu inviterer vi medlemmerne til et videomøde og snak om et højaktuelt emne:

Vinterkørsel i AC”

Her vil vores medstifter og erfaren AC-bygger og –bilist 0001-Egon Nowak dele nogle af sine erfaringer om at køre autocamper i vinterperioden.

Bagefter bliver der mulighed for at deltagerne udveksler erfaringer og vi vil prøve at samle lidt op til sidst i mødet.

Medlemmer kan tilmelde sig og kan også deltage via et link, der kort før mødet lægges ind i FritForum.