Presse materialeFolketingets Transportudvalg

Folketingets Transportudvalg

Ligestilling af personbiler

Uanset vægt, indretning og anvendelse

Bestyrelsen har i dag fremsendt et dokument til Folketingets Transportudvalg om en række vigtige emner, som vi har arbejdet på siden foreningens stiftelse. Dokumentet er videresendt fra næstformand i udvalget, Hans Chr. Schmidt, til Transportminister Benny Engelbrecht til hans besvarelse.

Parkeringsbekendtgørelser
Vi beder om, at der bliver lavet en præcisering af den lovparagraf, der tillader kommuner at lave lokale parkeringsbekendtgørelser. Mere præcist beder vi om tilføjelse af en specifik undtagelse af ”personbiler til højst 8 personer ud over føreren (M1-køretøjer)”. Denne ændring vil medføre, at personbiler – herunder autocampere – uanset vægt ikke vil kunne indbefattes i stramninger i parkeringsbekendtgørelser. Hermed vil også Transportministeriets langvarige fortolkningsdiskussioner med især de store kommuner om, hvad ”særligt indrettede køretøjer” er og ikke er, kunne afsluttes.

Vores argument er, at førere af personbiler alle er forbrugere, der har brug for forbrugerbeskyttelse. Det var netop forbrugerbeskyttelsen, der var baggrunden for, at loven blev lavet om i 2014, så biler under 3500 kg ikke kunne rammes af skjulte parkeringsbekendtgørelser. Men her var en række undtagelser, som nogle kommuner har forsøgt at dreje til at være autocampere – efter en nu slettet ”opskrift” på Justitsministeriets hjemmeside.

Skilte
I lang tid forsøgte vi at få Vejdirektoratets (VD´s) udtalelse om skilte, der forskelsbehandlede autocampere var lovlige eller ej – og når vi kom til sagens kerne, handlede deres svar om der var en ”saglig, fortrinsvis trafikal årsag” til at skiltet var sat op. Til gengæld kunne VD ikke besvare om de bevæggrunde, som kommunerne havde for at sætte skiltene op, hørte under kategorien ”saglig, fortrinsvis trafikal årsag”. Dette beder vi nu ministeren om at tage stilling til en række eksempler på.

Desuden beder vi ministeren om at bekræfte, at hvad bilen indeholder eller bruges til ikke kan danne grundlag for forskelsbehandling mht. parkering.

Betaling for parkering
Rundt om i landet ser vi P-pladser, hvor autocampere opkræves betaling for parkering, mens andre personbiler kan parkere gratis i samme periode. Dette mener vi ikke er overensstemmende med loven, hvilket vi beder ministeren om at bekræfte.

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/TRU/bilag/193/2141403.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/tru/spm/303/2141405.pdf

Se svar fra trafikministeren her.

Tidligere artikel
Næste artikel

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC