Presse materialeDFAC en autocamperpolitisk arbejdsplads

DFAC en autocamperpolitisk arbejdsplads

DFAC’s autocamperpolitiske arbejdsplads.

DFAC – Danmarks Frie AutoCampere – arrangerer medlemstræf og vore medlemmer gør det. Vi giver hinanden råd og ideer og har det i det hele taget godt sammen om vores fælles interesse – autocamperlivet. Desuden er DFAC jo også den forening, der laver ‘autocamperpolitisk arbejde’ direkte under medlemmernes kontrol. Men hvad er det egentlig for noget, det med ‘autocamperpolitisk arbejde’? Er det noget vi får glæde af?

Om du får glæde af resultaterne er nemt at svare på. Det er et klokkerent ‘JA’. Indtil videre er det største resultat nok at, at 34 kommuners lokale begrænsninger i din ret til at parkere med autocamper er fastslået som ugyldige. Nu kan du SE et skilt hvis der er en begrænsning. Senest har DFAC spillet en væsentlig rolle i, at det endelig lykkes at få registreringsafgiften på autocampere reguleret ned i lighed med nedsættelsen 2016/2017/2018 for andre personbiler.

Dette politiske arbejde udføres på mange forskellige måder.  Vi har kontakt med kommunerne, Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet, Ankestyrelsen, ministerierne, ombudsmanden, Folketinget – you name it. Aktive medlemmer hjælper til, men vi kan altid bruge en hånd mere.

DFAC spiller ofte en væsentlig rolle i de forskellige lovgivningsmæssige spørgsmål om autocampere, og alle disse sager er særegne. Et godt eksempel er forløbet af lovkravet om at en autocamper skal have ”4 sovepladser”. I denne sag har vi faktisk kun en birolle.

Egentlige autocampere har længe skullet betale en reduceret registreringsafgift – ellers ville den blive uopnåeligt dyr i forhold til f.eks. en bil med campingvogn. For at begrænse den lavere afgift til biler, der rent faktisk skulle bruges som autocampere, indførte man i 2000 krav om, at der bl.a. skulle være indrettet mindst 4 egentlige sovepladser i bilen. Dette forhindrede imidlertid ikke, at der i perioden frem til 2007 alligevel ‘pro forma’ blev indregistreret en del større, dyre MPV’er som autocampere – alene for at reducere registreringsafgiften, uden at det var hensigten at benytte bilerne til beboelse.

I 2007 blev loven derfor ændret, så der ikke længere var nogen fidus i ‘pro forma’ camperne, men der kører stadig nogle af disse på vejene. Bliver de stoppet uden den nødvendige indretning – bl.a. udstyr til 4 sovepladser – så har ejerne et afgiftsproblem. Alle egentlige autocampere registreret efter 2007 skulle også opfylde kravet om fire sovepladser – også det flertal af autocampere, som bestemt er ‘egentlige autocampere’, men som kun er tiltænkt og kun anvendes af to personer. Kravet fra år 2000 om fire sovepladser har været overflødigt siden lovændringen i 2007, og brancheforeningen ‘Camping Branchen’ har flere gange siden 2007 rejst spørgsmålet overfor myndighederne.

Det var tilsyneladende først, da AutoCamperRådet (ACR) i maj 2017 henvendte sig til Skatteministeren med en række meget detaljerede forslag til autocamperes indretning, herunder forslag om at reducere kravet om antal sovepladser fra 4 til 2, at der skete noget. Vi har jo ‘offentlighed i forvaltningen’ og specielt regering og folketing prøver at gøre det nemt. Så da vi skimmede hvad nyt der var om autocampere på Borgen, stødte vi også på ACR´s henvendelse.

Senere fik vi en mail fra Folketinget om, at Skatteministeren havde udarbejdet et udkast til en lov der – blandt meget andet – indeholdt en reduktion af kravet til sovepladser fra 4 til 2. Om vi havde nogen bemærkninger? Alle kan på HØRINGSPORTALEN finde den slags ‘Høringer’, men man kan også, som DFAC, abonnere på informationer indenfor sit interesseområde.

Når vi tager fat i et hjørne af loven for at ændre den, vil vi sommetider lægge situationen ud på FritForum for at høre forskellige meninger. I andre tilfælde som denne, der er meget central i DFAC’s område, er sagen helt klar, og vi bryggede lynhurtigt et ‘DFAC kan støtte forslaget’ sammen til skatteministeren.

Normalt ville en sådan ændring kun have haft betydning for de få hundrede nye autocampere, der årligt bliver registreret, men vi mener, at bestemmelsen er lige så overflødig for de allerede indregistrerede tusinder. Vort svar til lovudkastet indeholdt derfor også et forslag om at ændre den sidste (ofte lidt kringlede) paragraf om ikrafttrædelse, så lempelsen til to sovepladser også fik gyldighed for allerede indregistrerede autocampere.

Vi forventede, at også ACR havde en tilsvarende bemærkning i deres høringssvar, fordi deres oprindelige, lange henvendelse i maj nævnte, at deres forslag til detaljerede indretningskrav også fik virkning bagudrettet. Det er kun en fordel hvis flere høringssvar giver udtryk for det samme. Men vi har konstateret, at ACR ikke afgav høringssvar. Anyway, så fik ACR et svar fra Skatteministeren, hvor han skrev ”En sådan lempelse vil også kunne gælde tidligere årgange”, så Skatteministeren har tilsyneladende læst DFAC’s høringssvar, og rettet ikrafttrædelsesparagraffen som DFAC udtrykte ønske om.

Lovforslaget om (bl.a.) ændring til kun 2 sovepladser indført med tilbagevirkende kraft blev førstebehandlet d. 12/10-2017: Se HER

, og er nu henvist til udvalgsbehandling. DFAC vil naturligvis følge lovforslaget og om nødvendigt indsende ydereligere til udvalget. Men mon ikke den går glat igennem? Tak til ACR. Godt at vi er flere, der trækker i samme retning. Jo bredere engagementet er i dansk autocamperlovgivning, desto tættere når vi på danske autocamperejeres ønsker.

I denne sag var DFAC’s indsats begrænset til at støtte op om ændringen og til at sikre, at den også vil gælde alle de tusinder af autocampere, der allerede kører rundt og som ikke har behov for mere end to sovepladser. De vil fremover kunne fjerne overflødigt udstyr i camperen.

Sagen her var enkel og overskuelig. Andre sager er tungere og involverer længere tids arbejde – og er alligevel kun en lille del af det, DFAC laver. Vi fyldte 2 år i onsdags, og vi regner snart med at kunne annoncere datoen for Forårstræffet. Vi lover, at der kommer et minimum af vedtægtsændringer (hvis overhovedet nogen) til den kommende generalforsamling i april/maj. Først og fremmest nyder vi fællesskabet, den gode stemning og viljen i foreningen og det at bruge vores køretøjer.

Henrik Krebs

Formand DFAC

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC