IndholdFormandens hjørneDFAC - autocampernes fagforening

DFAC – autocampernes fagforening

DFAC har den seneste tid spurgt nytilkomne medlemmer om, hvorfor de har valgt at blive medlem af Danmarks Frie Autocampere – i daglig tale – DFAC.

Fra flere har svaret været, at man lidt ser DFAC som autocamperejernes fagforening – dem som kæmper for autocampernes rettigheder.

DFAC er selvfølgelig stolt af denne status og senere i dette indlæg vil du se hvad foreningen lige p.t. er aktiv i.

Ikke den største – på antallet af medlemmer

DFAC er ikke Danmarks største autocamperforening, men på trods af dette er foreningen den autocamperforening i Danmark, som selvstændigt udfører det største juridiske arbejde.

Hvor andre foreninger har valgt at uddelegere det politiske og juridiske arbejde til ACR, har DFAC valgt at håndtere dette selv.

DFAC ser dette som nødvendigt, for at sikre at “afstanden” mellem det juridiske udvalg og bestyrelsen er så kort, at bestyrelsen altid har fuld indsigt i sagerne og føling med, at arbejdet sker i overensstemmelse med foreningens formål.

“Derfor har DFAC også et mål om at blive større – ikke fordi det at blive stor i sig selv er et mål, men fordi ethvert nyt medlem er med til at styrke foreningens mandat, når man er dialog med beslutningstagere.

Samtidig er det DFAC-medlemmerne som udfører arbejdet i de forskellige udvalg, hvorfor der som medlem af foreningen er stor mulighed for at blive en aktiv del af foreningens arbejde – også uden at være en del af bestyrelsen.

Det er ikke størrelsen.

På trods af sin størrelse opfattes DFAC allerede i dag som en seriøs samarbejdspartner og har haft stor indflydelse på nogle af de skrivelser, som i dag opfattes som definerende for autocampernes rettigheder, f.eks. Fællesnotat fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet som beskriver reglerne for færdsel, parkering og campering med en autocamper.

Derfor har DFAC også et mål om at blive større – ikke fordi det at blive stor i sig selv er et mål, men fordi ethvert nyt medlem er med til at styrke foreningens mandat, når man er dialog med beslutningstagere.  

Derfor er kontingentet også lavt – det koster kun 100 kr. om året at være medlem af foreningen.

Hvis du ønsker at styrke vores mandat kan det ske her.

DFAC´s DNA

For DFAC er omdrejningspunktet, for enhver sag – friheden til at vælge.

Med dette mener DFAC ikke, at man skal have lov til parkere overalt, men man skal have friheden til at vælge, hvor man parkerer sin bil.

Ønsker kommuner, campingpladser eller lodsejere at tiltrække autocamperne, skal det ske ved at tilbyde et produkt som ingen autocamperejer kan stå imod – ikke ved at gøre alt andet forbudt.

Specielt det sidste er vigtigt, for det er nødvendigt altid at have fokus på, at autocamperen er en personbil som også behøver et sted at parkere, når den ikke er i brug – noget som faktisk ikke p.t. er muligt på Rømø medmindre man kan parkere på egen grund.

Hvad arbejder vi med

Herunder kan du se nogen af de store opgaver der p.t. er i gang:

 • Ombudsmanden kom i 2016 med en afgørelse, som endte med, at der blev udsendt en udtalelse fra Trafikministeriet til samtlige kommuner. Her blev det præciseret, at kommunernes parkeringsbekendtgørelser ikke kan begrænse autocampers parkering – dette kan alene ske ved lokal skiltning.

  I dag – 6 år efter – har flere kommuner fortsat ikke rettet deres parkeringsbekendtgørelser, herunder København, Århus, Ålborg og Odense. I Københavns kommunes parkeringsbekendtgørelse kan man fortsat læse:” § 1. Der må ikke parkeres køretøjer, der er særligt indrettet med henblik på reklame eller overnatning”

  DFAC mener det er usagligt, og krænker retssikkerheden, at begrænse parkering med en autocamper i en hel kommune, med 2 linjer, på dansk, i en parkeringsbekendtgørelse som kun kan læses på internettet.

  Samtidig er sagen principiel, idet kommunerne aktivt vælger ikke at efterleve Trafikministeriets retningslinjer – noget som kommunen ikke har myndighed til og som ikke hører et retsstat til.

 • Sagen om Rømø

  I grove træk har Tønder kommune gjort hele Rømø til en stor P-zone – kun skiltet der hvor man kører ind og ud af zonen.

  Zonen er 130 km2 stor og sagen er principiel fordi den krænker bilisternes retssikkerhed ved, at man kan blive pålagt en afgift uden at have været i stand til at orientere sig om reglerne for det sted man opholder sig.

  Hvis denne praksis – som også ses i Varde kommune – breder sig, vil hver enkelt kommune være i stand til at gøre hele kommuner til autocamper-frit område med ganske få skilte.

 • Fjernelse af (muligheden for) forbudsskiltning specifikt mod AC hvor færdselsloven gælder.

  Der ses i dag stor kreativitet, hvad angår skiltning, som kun er gældende for autocampere – det være sig parkeringsrestriktioner eller krav om betaling.

  Kravene er dog yderst sjældent sagligt begrundet og som regel mere udtryk for, at ”nogen” ønsker at opkræve betaling eller mener de har mere ret til et område end andre.

  Skulle det saglige begrundelse være størrelse eller vægt på bilerne, skulle forbuddet tilsvarende gælde varevogne og lignende køretøjer op til 3500 kg. Tilsvarende fylder en VW California ikke mere end en personbil, men er, alene på grund af indretningen, alligevel omhandlet af et forbud – også på de tidspunkter, hvor bilen bruges som almindelig hverdagsbil.

  DFAC´s ønske er i korte træk, at forbud er for alle eller ingen. Foreningen har endnu ikke set en saglig begrundelse som retfærdiggjorde et specifikt forbud mod autocampere.
 • Til- / Afmelding af nummerplader – sæsonplader eller lignende.
  Mange autocamperejerer afmelder bilen i vinterperioden for på den måde at spare den grønne ejerafgift. I dag skal pladerne afleveres ifb. med afmeldingen, og man kan ikke få det samme registeringsnummer, når pladerne atter skal på.

  DFAC er i dialog med relevante parter for at se om man kan finde en mere fleksibel løsning, hvor afmeldingen kan ske elektronisk og pladerne ikke nødvendigvis skal afleveres.

 • Generelt
  Sommerens kampagne mod autocampere vil formentlig sætte autocampernes rettigheder under pres.

  DFAC er i den sammenhæng i tæt dialog med relevante parter, for at sikre, at de udfordringer man har set hen over sommeren, ikke resulterer i kortsigtede løsninger, som f.eks. ulovlig, ikke godkendt skiltning, men i stedet tager udgangspunkt i at etablere faciliteter for på den måde at styre hvor autocamperne parkerer for natten.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC