Lovgivning i DanmarkPolitisk arbejde i DFAC – del 2 af 4 - revideret

Politisk arbejde i DFAC – del 2 af 4 – revideret

Landspolitisk arbejde (del 2 af 4 – revideret)

Breaking news – opdatering med ny information per dags dato 15-11-2018 14:19

Danmarks Frie AutoCampere har gang i mange autocamperpolitiske aktiviteter. Nogle på kommunalt plan, andre på landsplan. Vi ønsker med åbenhed at opnå de bedst mulige resultater af danske autocamperinteressers arbejde og vil derfor gerne fortælle om nogle af disse. Vi arbejder selvfølgelig primært for vores egne medlemmer, men alle, der kører autocamper i Danmark har gavn af vores politiske arbejde.

Skærpede bøder for lastbiler (og også autocampere over 3500 kg) er et lovforslag, hvor vi i første omgang forgæves har afgivet høringssvar på et tidligt stadie af lovforslaget. Lovforslaget medfører at alle biler over 3500 får 4-dobbelte parkeringsafgifter for ulovlig parkering (se tidligere artikel )
Vi går bestemt ind for, at loven skal overholdes – men for biler over 3500 kg, kan kommunerne stadig lave lokale parkeringsbekendtgørelser, der begrænser retten til at parkere – og det har mange gjort. De står på kommunernes og på Vejdirektoratets hjemmeside – på dansk!!! Og det forventer man, at alle udlændinge ved, kan læse og i øvrigt at de ved, præcist hvilken kommune, de aktuelt befinder sig i.
En del danske autocampere vejer over 3500 kg – og det gør rigtig mange af vores nabolandes autocampere, fordi deres gamle kørekort ikke havde en vægtgrænse på 3500 kg. En autocamperturist, der besøger Danmark har derfor en væsentlig risiko for at parkere ulovligt uden at vide det – og indkassere en afgift på godt 2000 kr. Det kan vi ikke være bekendt, og vi mener, at retssikkerheden er truet!
Vi har derfor skrevet til Transport- Bygnings- og Boligministeren og til Erhvervsministeren, som turisme jo hører under.

Hvis der er fornuft i vores holdninger, så tror vi på, at der også bliver lyttet til vores holdninger. Skal private bilister – som f.eks. inden- og udenlandske turister der kører i autocampere over 3.500 kg- rammes af dette forslag? Nej mener DFAC. Og ministeren giver os ret. Vi har netop i dag klokken 14:19 modtaget hans svar:

Vægtgrænsen på 3.500 kg er valgt, da denne vægtgrænse ofte benyttes i f.eks. færdselsloven, godskørselslovgivning m.v., når der skal sondres mellem store og små køretøjer.

Det har imidlertid ikke været intentionen med lovforslaget, at private bilister – som eksempelvis turister i en autocamper – skal pålægges en forhøjet afgift. Det har jeg til hensigt at sikre ikke sker ved at fremsætte et ændringsforslag herom.

Med venlig hilsen Ole Birk Olesen

Det er altså sikkert at der bliver ændringer til lovforslaget der fritager autocampere over 3.500 kr fra de skærpede bøder. Det er også sandsynligt at det samme vil gælde for den endelige lovændring. For os er det afgørende at en autocamper er en personbil som kan bruges og parkeres på lige fod med andre personbiler og at afgifter og bøder skal gives på et gennemskueligt og retfærdigt grundlag. Det arbejder vi videre med!

Bestyrelsen

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC