IndholdFAQEr autocamperen et særligt indrettet køretøj?

Er autocamperen et særligt indrettet køretøj?

Det sker at man støder på udsagnet, at en autocamper er et særligt indrettet køretøj.

Uddrag af København kommunes parkeringsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen gør det i praksis umuligt at eje en Autocamper i Københavns kommune, hvis ikke man kan have den holdende på egen grund.

At udsagnet overhovedet er interessant, skyldes at nogle kommuner i deres parkeringsbekendtgørelser, har forsøgt at bruge denne formulering til at forbyde autocampere at parkere på kommunens parkeringspladser om natten.

Formuleringen kommer fra færdselslovens §92 hvormed kommunerne, med politiets samtykke, kan fastsætte standsnings- og parkeringsbestemmelser for hele kommunen, uden at forholdene skal være afmærket på stedet.

Den lokale parkeringsbekendtgørelse kan i henhold til bestemmelsens ordlyd kun regulere standsning og parkering af tre køretøjstyper: Påhængsvogne, køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg og særligt indrettede køretøjer.

I forbindelse med vedtagelsen af ovenstående bestemmelse blev der stillet en række uddybende spørgsmål hvor Justitsministeriet blandt andet præciserede:

At en autocamper på højst 3.500 kg ikke vil være at anse som et tungt køretøj.

At en autocamper på højst 3.500 kg. normalt ikke vil være at anse som ”særligt indrettede køretøjer”, men dog efter omstændighederne kunne være det.

Formålet med undtagelsen, for så vidt angår særligt indrettede køretøjer, er at hindre, at parkeringspladser for de almindelige trafikanter optages af f.eks. køretøjer, som er placeret på det pågældende sted af andre grunde, end behovet for at parkere, f.eks. (som følge af den måde køretøjet er indrettet på) for at gøre reklame for et produkt, en virksomhed eller lignende.

Med andre ord – når man kan læse i parkeringsbekendtgørelsen for flere af de store kommuner, at der ikke må parkeres køretøjer, der er særligt indrettet med henblik på overnatning, så vil det ikke gælde en autocamper under 3500 kg, da de hverken er at regne som et tungt køretøj eller opfattes som et særligt indrettet køretøj.

Læs svaret fra Transport- og Bygningsministeriet her

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC