IndholdTips og teknikTank selv gas??

Tank selv gas??

Der er på tiden meget snak omkring tankning af gas i almindelige gasflasker, fyldeflasker og gastanke. Må man? Hvor må man? Hvad skal være opfyldt før man må? Der er mange svar og lige så mange meninger. Vi i DFAC anbefaler, at man overholder gældende lovgivning i de forskellige lande man færdes i. Et af de lande vi nok næsten alle kommer i, eller i det mindste igennem, er Tyskland. Og her gælder nogle ret skrappe regler for hvad der skal være opfyldt for at man selv må tanke på LPG stationer. Andre lande har lignende regler.

Nedenstående tekst er fra Tysk forbund for Flydende Gas DVFG, og beskriver reglerne i Tyskland, og henviser til, at lignende regler findes i andre Europæiske lande.
DFAC takker John Ahrenkiel for at stille teksten til rådighed og Renate Howald for arbejdet med oversættelsen til dansk. Original teksten findes her.

Illustrationen øverst i indlægget er fra min egen  gasinstallation i camperen, hvor jeg har to letvægts stål fyldeflasker som er fastgjort med hver to stålbånd samt kramper gennem bunden af gaskassen. Der skal værktøj til at fjerne dem.

Tysk forbund for Flydende Gas DVFG:

Påyldning af gasflasker/tankflasker ved offentlige tankstationer

Baggrund:

På det tyske marked tilbydes der – især via nethandel – i stigende omfang flasker, som iflg. producentens oplysninger kan påfyldes af brugeren selv ved LPG-tankstationer. Det tyske DVGF e.V. modtager i sammenhæng hermed et stigende antal forespørgsler fra slutbrugeren hhv. indehavere af tankstationer om påfyldningen af disse flasker af slutbrugeren er tilladt i Tyskland.

Påfyldning af gasflasker/tankflasker ved offentlige tankstationer

Påfyldningen af løse LPG-flasker af enhver art, inkl. de såkaldte “tankflasker”,ved offentlige tankstationer i ikke tilladt i Tyskland.

For tankstationer i Tsykland gælder “Betriebssicherheitsverordning (BetrSichV) – driftssikkherhedsforordning – fra 2015. Forskrifterne i denne sikkerhedsforordning er konkretiseret i Tekniske Regler (TRBS). For tankstationer gælder TRBS 3151 vedr. “Undgåelse af brand-, eksplosions- og trykfare på tankstationer og gasfyldeanlæg til påfyldning af landkøretøjer, udgave september 2015. Der står:

5.1.4 Påfyldning af køretøjer (…)

(4) Gastrykbeholdere som specificeret i TRBS 3145/TRGS 725 må ikke påfyldes ved LPG-gasfylde anlæg.

5.1.1 Driftsforskrifter og instruktion, især specielle forskrifter, alarm- og indsatsplaner, sikkerhedstiltag ved driftsforstyrrelser (…)

(3) Der henvises tydeligt synligt, vedvarende og godt læsbart til de for en sikker påfyldning gennem andre personer nødvendige mærkninger og forbud, især (…) på forbuddet om påfyldning af trykgasbeholdere  jfr. TRBS 3151/TRGS 724 med flydende gas.

5.1.2 Overvågning gennem arbejdsgiver hhv. indehaver (forpagter?)

(7) Arbejdsgiveren hhv. forpagter af en tankstation eller gasfylde anlæg skal især kontrollere, om de nødvendige driftsanvisninger overholdes. Med jævne mellemrum kontrolleres især, at (…) der ikke påfyldes trykgasbeholdere jfr. TRBS 3145/TRGS 725 (f.eks. propangasflasker).

De citerede tekstuddrag fra TRBS 3151 lader utvetydigt forstå, at det generelt ikke er tilladt at påfylde LPG flasker ved tankstationer i Tyskland. I denne sammenhæng er flaskens art eller tilladelse irrelevant, idet definitionen “trykgasbeholder” dækker alle trykbeholdere til gas, uden at der skelnes mellem arten af tilladelse.

Desuden fremhæver TRBS 3151 forpagterens/indehaverens ansvar for at henvise til dette forbud samt at kontrollere, om forbuddet overholde. Hvis forpagteren/indehaveren tillader påfyldning bevidst eller ikke stopper påfyldningen effektiv, ville forpagteren/indehaveren i tilfælde af tilskadekomst kunne gøres ansvarligt pga. brud på hans pligt til rettidig omhu.

LPG-tanks i køretøjer

Trykgasbeholdere til LPG kan være fast installeret i køretøjer. Disse trykbeholdere betegnes som tank og svarer til dem i StVZO nævnte byggeforskrifter, i dette tilfælde generelt til ECE R 67.01, del 1, bilag 10. Disse tanks kan også være udformet som en flaske og er derfor visuelt vanskeligt at skelne fra en gasflaske. For indbygning af disse tanks gælder tvingende DIN EN 12979 hhv. ECE 67.01 kravene, som bl.a. påbyder en fast rørtilslutning og en høj indbygnings-stabilitet. Påfyldning af disse i køretøjet fast indbyggde tanks foregår udelukkende via køretøjets påfyldningstilslutning. Det er ikke tilladt at fjerne tanken fra sin faste forankring med henblik på påfyldning. I dette tilfælde skulle den efterfølgende gen-montering af tanken godkendes af en sagkyndig.

Tankflasker i udlandet

Konceptet med selv at kunne påfylde sine gasflasker ved LPG-tankstationer i Tyskland samt det europæiske udland forekommer fristende for en del flaske ejere i forbindelse med caravaning eller camping pga. den veludbyggede tankstations infrastruktur. Det Tyske Forbund Flüssiggas påpeger, at påfyldning af gasflasker er forbudt ikke kun i Tyskland, men også i mange andre europæiske lande. Dette udledes bl.a. af den europæiske lov om farlig godstransport (ADR), som i forbindelse med påfyldning af gasflasker kræver faglige og organisatoriske forudsætninger, som ikke er tilgodeset ved egenpåfyldning.

 

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC