Re: Ligestilling af personbiler

Vi modtog i sidste uge Transportminister Benny Engelbrechts svar på det forslag til ændring af Færdselslovens §92 c, som vi indsendte til Transportudvalget d. 27. januar 2020. Transportministeren vedlagde desuden et notat fra Vejdirektoratet (VD), der viser VD´s indstilling til ændringsforslaget. Desuden belyser notatet den eksisterende lovgivning i forhold til de spørgsmål, vi stillede ministeren om skiltning særligt rettet mod natlig parkering af autocampere samt restriktioner mod parkering af autocampere og betaling herfor.

Vi er ikke tilfredse med Transportministerens svar på vort forslag til lovændring – idet der ikke er sammenhæng mellem det stillede forslag og det svar, der er givet.

I Vejdirektoratets notat er flere analyser og udsagn meget anvendelige i vort nuværende og fremtidige arbejde.

Vi analyserer nu i bestyrelsen og i juraudvalget, hvilke tiltag vi har mulighed for at bruge, for at nå frem til tilfredsstillende løsninger mht. ligestilling af personbiler i Danmark.

Bestyrelsen