Spørgeskemaundersøgelse

Angiv dit medlemsnummer i feltet herunder og tryk [Indryk-knappen] = [Tab-knappen] for at få adgang til undersøgelsen.
Du må IKKE trykke [Enter-knappen] – tryk i stedet på [Send skema] når alt er udfyldt.
Kommer du til ved en fejl at trykke [Enter] indsendes skemaet, og du kan ikke udfylde det igen. Kontakt så supporten: support@dfac.dk .

Adgang

Besvarelsen kan være anonym, men hvis vi evt. skal kontakte dig for uddybning af dine svar kan du udfylde nedenstående:

Vi vil bede dig om, med dine egne ord og så kort som muligt, at beskrive, hvad du ser som de 3 vigtigste indsats-/arbejdsområder for DFAC:

Et af de områder, der er blevet arbejdet med i den seneste tid, er muligheden for lettere at afmelde og tilmelde bilen i dele af året, hvor den ikke bruges. Vælg et af nedenstående muligheder:

Afmelding af bilen

DFAC har en rabataftale med GF forsikring på vejhjælp. For DFAC-medlemmer, der har indbo- og rejseforsikring i GF, dækker rejseforsikringen indtil 90 dage For at kunne vurdere, om aftalerne er gode nok og bliver brugt, vil vi bede dig svare på det følgende:

Brug af GF autohjælp
Bruger GF og er
Beskriv kort hvorfor du er utilfreds med aftalerne

Brugen af IT er vigtigt for at kunne følge med i DFAC FritForum og for at deltage i afstemninger. Herunder beder vi dig afkrydse om du behøver hjælp eller om du evt. kan hjælpe andre.

Brug af IT
Hvis du har brug for hjælp eller kan hjælpe andre, beder vi dig skrive din e-mail

Og så lige det sidste:

Din alder
For bedre at kunne analysere svarene, vil vi bede dig om også at angive din alder ovenfor.
Har du yderligere input til din forening ?