IndholdMedlems NytNyhedsbrev nr. 89

Nyhedsbrev nr. 89

Indhold:

  • Nu virker login på FritForum fra telefon og små skærme
  • Kandidater til bestyrelsen, suppleanter og revisor
  • Ferie for Alle – Messen i Herning d. 25.-27. feb.
  • Miljøzoner i de store byer – snart også for personbiler

Nu virker login på FritForum fra telefon og små skærme.

I vinter fik vi ny hjemmeside, men først under Herningmessen i sidste uge gik det op for os, at der var et problem omkring login til FritForum fra telefon og fra små skærme, fordi et klikbart ”Log ind” helt ulogisk ikke kunne bruges. Det er der nok desværre rigtig mange medlemmer, der har oplevet i mellemtiden .

Men problemet er løst nu og på dfac.dk er indsat en Genvej til FritForum

Har du brug for hjælp eller for en ny adgangskode, så skriv til support@dfac.dk , gerne med medlemsnummer, telefonnummer og hvornår du kan træffes ved skærmen.

Kandidater til bestyrelsen, suppleanter og revisor

Som vi adviserede i nyhedsbrevet d. 14. februar, har vi generalforsamling via FritForum d. 18. – 22. maj. Ved denne generalforsamling skal vi vælge 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.

Vi har virkelig brug for bestyrelsesmedlemmer, der både kan og vil give en hånd med de opgaver, der ligger i Danmarks næststørste og mest aktive autocamperforening, med nu over 650 medlemmer. Vi arbejder politisk og juridisk for vores formål, samarbejder med kommuner og private om at få lavet gode pladser, skubber på og hjælper til med at få lavet de faciliteter, der sikrer vores frihed. Samtidig vil vi gerne tilbyde medlemmerne et givtigt foreningsliv.

Hvis du vil være med til at præge DFAC´s fremtid, så stil op – og kender du et andet medlem, som du mener, kan og vil gøre en god indsats, så aftal med hende eller ham, at du stiller hende/ham op. Alle opstillede bliver kontaktet direkte, så vi får et konkret tilsagn.

Vil du gerne vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, så ring til 0292 formand Jørn (Skou) på telefon: 23 99 73 60 eller skriv til ham på js@dfac.dk. Du kan også inde i FritForum læse om hvordan bestyrelsen arbejder – eller gjorde det i 2021. For hver bestyrelse beslutter selv, hvordan den samarbejder og deler opgaverne.

Ferie for Alle – Messen i Herning d. 25.-27. feb.

Vi var igen på messe i februar, og selvom Herningmessen havde færre udstillere og var mindre besøgt end sædvanligt, var vores stand godt besøgt. Det er glædeligt, at mange messegæster kender DFAC på forhånd, har læst om os og også taget stilling til om – og ofte at – de gerne vil være medlemmer hos os. Derfor bød vi 61 nye medlemmer velkomne på messen og håber, at I vil falde godt til i vores dejlige forening.

DFAC står for noget helt særligt – udbygning af autocamperfolkets frihed til selv at vælge, hvor man vil opholde sig, parkere og overnatte – naturligvis under hensyn til både naturen og til de fastboende.

Vi arbejder bredt både med kommunale pladser, pladser i naturen, havnepladser, private campingpladser for autocampere – kort sagt alle pladser, hvor der er plads, husrum og hjerterum. Vi arbejder ud fra devisen at ”Et velkomstskilt gavner alle langt mere end 10 forbudsskilte”. Og vi arbejder på alle niveauer fra den kommunale embedsmand til Folketingets politikere samt med styrelser og ministerier for at opfylde vores formål.

Miljøzoner i de store byer – snart også for personbiler

En lille høringsopgave blev pludselig stor. For førend loven var fremlagt i Folketinget, var Miljøstyrelsen i gang med 2 høringer om de begrænsninger for færdsel med dieseldrevne personbiler uden partikelfilter, som loven kommer til at tillade København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner at indføre.

Vi har haft en god kommunikation med både Teknologisk Institut og Færdselsstyrelsen samt med Dajolka, som er Danmarks eneste importør af åbne partikelfiltre.

Konklusionen er, at rigtig mange Euro 3 dieselbiler og de fleste Euro 4 personbiler ikke kan få efterinstalleret godkendte partikelfiltre, fordi filtrene skal passe præcist til det aktuelle motornummer, og vi har så få biler af mange varianter i Danmark, at testprocessen er helt urealistisk dyr at gennemføre.

Der var i Miljøstyrelsens foreslåede regler imidlertid slet ikke de muligheder for at give dispensation til ejere af dieseldrevne personbiler, som miljøministeriet havde lagt op til i lovens forarbejder, hvorved bilejerne må vælge mellem at sælge bilen eller flytte i løbet af et år.

DFAC foreslog derfor primært at lovforslaget betinger en undersøgelse, der kan bekræfte, at der faktisk findes godkendte filtre. Desuden en reel dispensationsmulighed for de biler, der ikke kan få eftermonteret et åbent partikelfilter og en tilskudsordning til de meget effektive lukkede partikelfiltre, der er meget dyrere at montere end de 6.000 kr. som ministeriet gættede på.

DFAC er bestemt miljøbevidste – og klimabevidste – og vi foreslog indført et ”mekanikerfradrag”, som skulle gælde overalt i Danmark til eftermontage af de partikelfiltre, der er mulige. Både i den forventning, at miljøzonerne breder sig – og at de allerede findes mange steder i udlandet. Herved vil luften generelt blive renere i Danmark (selvom størstedelen af partikelforureningen kommer sydfra og fra gamle brændeovne) og markedet for partikelfiltre vil blive så meget større, at der er økonomi i test af flere filtre til flere biler.

I modsat fald vil mange funktionsdygtige biler blive skrottet – og vi går ikke ind for ”køb- og smid væk”. Dertil er i hvert fald vores biler alt for kostbare – også mht. udledning af CO2 under produktionen og skrotningen.

Endelig foreslog vi, at de byer, der indfører miljøzoner, skal etablere P-områder udenfor bycentrene, hvor bilejere kan skifte til en offentlig transport, der reelt kan dække transportbehovet indenfor miljøzonen.

Vores henvendelse til Miljø- og Fødevareudvalget blev besvaret af Miljøministeriet, der naturligvis holder fast i deres eget forslag (og misforstår noget af vores), men da desuden også 2 udvalgsmedlemmer stillede stærke spørgsmål ved muligheden for at få godkendte filtre, erkendte ministeriet, at de måske ikke findes og lovede at undersøge dette. Dette var vores hovedkrav og udgangspunktet for hele loven, så det er vi godt tilfredse med.

AutoCamperRådet havde ikke havde modtaget materialet, så vi sendte det videre til dem, og ACR har indgivet et høringssvar af en noget anden karakter og fået et svar, der blot henviser til lovforslagets tekster om dispensationsmuligheder. Men jo flere vi er, der skubber på en fair og retfærdig løsning, desto bedre.

Venlige forårshilsner

Bestyrelsen


Har du brug for hjælp til FritForum? Så send en mail til support@dfac.dk

Vil du gerne i kontakt med foreningen, så send en mail til info@dfac.dk

Tidligere artikel
Næste artikel

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC