IndholdMedlems NytNyhedsbrev nr.  88

Nyhedsbrev nr.  88

Generalforsamling 2022 – og Hjælp! til DFAC

– Bestyrelsens tilståelse

– Generalforsamlingens datoer

– Debat op til generalforsamlingen

– Kandidater til bestyrelse, suppleanter og revisor

– Hjælp til løsning af opgaver

Bestyrelsens tilståelse:
Bestyrelsen har desværre overset, at vi jf. vedtægternes §6, stk. 2 allerede i januar skulle have udsendt varsel om generalforsamling, video-debatmøde, Forårsmøde og fristerne i forbindelse med årets generalforsamling. Dette beklager vi alle meget.

Ved generalforsamlingen, som jo foregår skriftligt over 5 dage via FritForum, vil vi sætte spørgsmålet til afstemning, om generalforsamlingen kan afholdes på trods af at varslerne ikke blev udsendt rettidigt. I fald flertallet af stemmerne er ”nej”, er generalforsamlingen ugyldig, og vi må indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med samme indhold.

Generalforsamlingen kontrolleres af vores revisor Peter Esko.

Generalforsamlingens datoer:
Invitation til deltagelse i generalforsamlingen og Forårstræf udsendes pr. mail senest 14. marts. Her står også om de emner, der (som minimum) skal behandles på generalforsamlingen.


Forårstræffet 2022 bliver i Billund d. 22. – 24. april – dette har været i kalenderen et stykke tid.

Forårsmødet foregår om lørdagen på Forårstræffet, altså d. 23. april.
Man kan godt deltage i Forårsmødet uden at deltage i hele Forårstræffet.

Medlems-debatmødet holdes over Teams d. 27. april kl 19.00. 
Indbydelse med dagsorden og link til tilmelding udsendes pr. mail og lægges i FritForum.

Jf. vedtægternes § 6, stk. 3: skal:
Forslag til generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen, info@dfac.dk senest d. 02. maj kl 23.59

Ændringsforslag indsendes til info@dfac.dk senest d. 07. maj kl 23.59

Generalforsamlingen bliver d. 18. – 22. maj.
Denne foregår ved, at der åbnes en særlig mappe med de spørgsmål, der skal stemmes om, og så har man 5 dage til at få stemt. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme. Vi udsender en mail med vejledning, når generalforsamlingen starter, og vi støtter med support under afstemningen. Har du problemer, så skriv til: support@dfac.dk.

Se de tidligere afstemninger i mapperne her.

Er der brug for hjælp, eller har du spørgsmål, kan du altid kontakte: info@dfac.dk

Debat op til generalforsamlingen

Som optakt til generalforsamlingen åbnes meget snart en mappe i FritForum til debatten forud for Generalforsamlingen. Se her, hvordan det tidligere er foregået.

Derfor er det nu meget vigtigt, at alle medlemmer jævnligt læser på FritForum og selvfølgelig skriver deres ønsker, ideer og meninger op her. Kun hermed kan vi fastholde demokratiet i vores forening.

Driller det med at logge ind på FritForum, så skriv til: support@dfac.dk

Kandidater til bestyrelse, suppleanter og revisor

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer, der fratræder til maj, og derfor skal opstilles mindst 3 kandidater til bestyrelsen. Suppleanter og revisor er på valg hvert år, så der skal opstilles mindst 2 suppleanter samt 1 revisor.

Har du lyst til at være med til at arbejde for vores formål eller kender du én, som du har tillid til kan gøre det godt, så sig til NU! Send en mail til bestyrelsen på info@dfac.dk.

Hjælp til løsning af opgaver
DFAC har brug for jer og jeres indsats. Det er bydende nødvendigt at flere medlemmer deltager i at løse opgaverne både i bestyrelsen, med medlemstræf, IT og med at kommunikere bedre udadtil.

Samtidigt vil vi gentage opfordringen til at hjælpe med planlægning og gennemførelse af det praktiske ved Forårstræffet i Billund d. 22. – 24. april. Lokalerne er på plads, og bestyrelsen står for Forårsmødet lørdag formiddag og eftermiddag, men de øvrige opgaver (primært med mad og lidt underholdning) mangler hænder og hoveder. Vi har en grundig træf-manual med mange års træf-erfaringer, og bestyrelsen støtter arbejdet undervejs.

Bestyrelsen magter det ikke alene, og skal det heller ikke. Foreningens arbejde skal deles ud på flere aktive medlemmer, så meld jer på info@dfac.dk eller til Jørn på js@dfac.dk, eller tlf: 23 99 73 60.

Vi håber virkelig, at medlemmerne vil bakke op om DFAC og det arbejde vi laver både i bestyrelsen og i udvalgene, der arbejder med pladser, jura, statistik, IT, træf og kommunikation både indadtil og udadtil!

Meld jer nu, og giv ”De frie” en hånd for vores frie valg og vores muligheder i Danmark.

Venlige camperhilsener fra

DFAC´s flove bestyrelse

Tidligere artikel
Næste artikel

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC