Presse materialeMinisteren lover: Næste gang!

Ministeren lover: Næste gang!

 

 
For en måned siden skrev vi på DFAC.DK om vores forsøg på at få nedsat registreringsafgiften på autocampere. DFAC indsendte – i lighed med Campingbranchen og Autocamperådet – vores høringssvar til lovforslaget. Lovforslaget indeholdt en redegørelse for, at nedsættelsen også omfattede autocampere. Dette var så ikke rigtigt, og alle de tre indsendte høringssvar fremførte dette.

Den urigtige påstand om at autocampere var omfattet blev desværre slet ikke inddraget i første- og andenbehandlingen af lovforslaget eller i udvalgsarbejdet. Tværtimod greb Skatteministeriet i deres skematiske oversigt over høringssvar fat i, at en af bemærkningerne til lovforslaget indeholdt ordet ‘fritidskøretøj’ og skatteministerens egne bemærkninger til lovforslaget, udover den urigtige påstand, indeholdt ordet ‘familiebil’. Ordet ‘fritidskøretøj’ fik Skatteministeriet til at henvise til et gammelt afvisende svar fra skatteministeren på et ønske om at fritage autocampere fra afgift.

Dagsordenen for mødet i folketingssalen i morgen tirsdag den 10. januar 2017 kl. 13.00 indeholder så tredjebehandlingen af lovforslaget. Vil man så i sidste øjeblik nedsætte satserne for autocampere? Vil loven blive sendt tilbage i udvalget? Jeg tvivler. Sagen er nok tabt for de tre, der har indgivet høringssvar, i denne omgang.

Da DFAC opdagede at der i denne forcerede behandling af lovforslaget slet ikke var taget notits af hovedbudskabet i de tre høringssvar, så spurgte vi om der lå en bevidst politisk beslutning bag. En beslutning om ikke at tilgodese autocampere ved afgift nedsættelsen. Eller var det måske en forglemmelse. Svaret fik vi her til formiddag:

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l93/spm/7/svar/1372653/1708699.pdf

Skatteministeren indrømmer at hans oprindelige bemærkninger om, at autocampere var omfattede, kun teoretisk kan være rigtige – at vi har ret i vores indvendinger. Og nok så vigtigt; Han siger “I øvrigt bemærkes, at ved eventuelle fremtidige omlægninger eller nedsættelser af registreringsafgiften vil jeg som skatteminister være opmærksom på autocampere”

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC