Historien

Historien om Danmarks Frie AutoCampere – DFAC [D´fak]

DFAC’s DNA er den særlige ånd, hvor frihed, uafhængighed, demokrati, fællesskab og “non-profit princippet” holdes i hævd.

Forhistorien
I december 2010 stiftede autocamperforeningerne Dansk AutoCamper Forening (DACF) og DK-AutoCam.dk i fællesskab AutoCamperRådet (ACR), senere kom også Campervenner med i samarbejdet. ACR skulle fremme autocamperturismen i Danmark gennem rådgivning og samarbejde med myndigheder, private og andre aktører med henblik på at skabe bynære parkeringsmuligheder og stellpladser for autocampere.

I 2015 melder nogle ACR bestyrelsesmedlemmer uventet ACR ind i Campingrådet, så ACR kunne sælge campingpas for at tjene penge.  ACR’s økonomi var ellers baseret på et medlemsbaseret kontingent fra de 3 foreninger.

Her skal man være klar over, at en del foreningsmedlemmer opfattede Campingrådet som en markant modstander af autocamperes frihed til overnatning udenfor campingpladserne.

Der opstod en heftig debat med kritiske spørgsmål om beslutningsprocessen og medlemsdemokratiet i de bagvedliggende foreninger, det kørte op i en spids, hvorefter nogle af de mest engagerede og debatterende medlemmer blev ekskluderet af deres foreninger.

Opstarten
De ekskluderede medlemmer – der havde været særdeles aktive i autocamperforeningerne i årevis og stadig brændte for autocampersagen – besluttede at stifte en ny forening som skulle arbejde på basis af uafhængighed, transparens, nøjsomhed, frivillighed og ”non-profit” principper. Den ny forening skulle være et demokratisk fællesskab for engagerede autocamperfolk, der ønsker friheden til at vælge.  Vedtægterne blev udformet, så de ud over formalia, indeholder DFAC’s manifest (§2 foreningens formål).

De første 5 år
Citat fra indbydelse til Forårsmøde:
“Forårsmøde med debat, konstruktiv kritik og ideer til foreningens aktiviteter, træf, autocamperpladser, autocamperpolitik, information og medlemsinddragelse, mere medlemsdemokrati, generalforsamlings emner – osv. Kom gerne med emner, der trænger til en god debat“

Den første store begivenhed var Forårsmøde/træf 2016 i Hundested med 57 vogne og 112 deltagere.

Det nye og spændende var Forårsmødet, hvor medlemmerne blev inviteret til – sammen med bestyrelsen – at udvikle DFAC. Bestyrelsen havde forberedt et oplæg med emner, som medlemmerne kunne arbejde med i grupper, nogle valgte at supplere med andre emner. Efterfølgende fremlagde hver gruppe sit oplæg, som blev debatteret i forsamlingen.

Forårsmøde/træf 2017-Sønder Bjert, 2018-Brønderslev, 2019-Farum, 2020- Fyn, men aflyst grundet Covid-19.

Forårsmødet og FritForum er krumtappen i medlemsdemokratiet. Referater lægges på FritForum, hvor medlemmerne kan følge med og debatten kan fortsættes. Jævnlige nyhedsbreve informerer bredt til alle medlemmer mens Facebooksiden fortæller, når der er nyheder på hjemmesiden www.dfac.dk og på FritForum.

Generalforsamlinger afholdes digitalt over en 5-dages periode for at give flest medlemmer mulighed for at stemme, uanset hvor i verden de er.

DFAC er aktiv og dynamisk, nye medlemmer kommer til og andre udtræder af foreningen, hvilket også viser sig ved udskiftninger i bestyrelse og udvalg. Det modvirker klikedannelser og ”vi plejer-kulturen” og øger antallet af aktive medlemmer, der bakker op om DFAC. En god del af medlemmerne hjælper bestyrelsen med autocamperpolitiske arbejder jf. DFAC´s formål. Det meste sker online, hvilket er årsagen til DFAC’s beskedne økonomi og kontingent.

Andre medlemmer arrangerer træf for medlemmer eller hjælper aktivt på Frit Forum, hvor der er stor aktivitet og livlig debat.

I sin korte levetid har DFAC opnået betydelige resultater for autocamperbrugere gennem saglig kommunikation – høringssvar, korrespondance med ministre og embedsmænd i kommuner, ministerier, styrelser og via Folketingets Ombudsmand.

DFAC har fejret alle sine fødselsdage med træf over spændene emner – men fejrede 5 års fødselsdag den 11.10.2020 på Zoom (online møde). På det tidspunkt bestod foreningen af 401 medlemmer, der var skrevet mere end 30.000 indlæg i FritForum og udsendt mere end 60 nyhedsbreve til medlemmerne.

Efterskrift
I en tråd på FritForum blev spørgsmålet om DFAC som en “udbryderforening” rejst af et nyere medlem, hvorpå én af stifterne svarede:

”Denne historie ER jo en del af DFAC´s ånd, vores ballast, grundlaget for vores vedtægter og for vores måde at tackle tingene på, herunder vores (efter bedste evne) udprægede demokrati.”

Spørgsmålet inspirerede os til at skrive DFAC´s historie – og vi har gjort det så godt vi kan.

2020-12-08 / Pennefører: 0099-Jenny Larsen

Med bidrag fra: 0001-Egon Nowak, 0004-Henrik Krebs, 0006-Jytte Jakobsen, 0007-Bjarne Kolding, 0037- Poul Erik Lind Pedersen, 0111-Werner Jepsen