Presse materialeGode råd og tips til autocampere

Gode råd og tips til autocampere

god_sikker_sommer_800x60pxGode råd og tips til førere af autocampere og vogntog, udgivet af forbundspolitiet Rheinland-Pfalz, Tyskland – UDDRAG

DFAC medlem Renate Hovald har oversat denne tyske artikel udgivet af forbundspolitiet i Rheinland-Pfalz, med disse gode råd ønsker vi fra DFAC alle en rigtig god og sikker sommer, pas på hinanden derude.

Flere og flere turister tager på velfortjent ferie i autocamper eller med campingvogn. For at nå sikkert frem til destinationen og hjem igen bør ikke kun chaufføren men også køretøjet gennemgå et sikkerhedscheck.

 

1. Kontrol af den tekniske tilstand af køretøjet, for eks. lys, horn, spejle, driftsvæsker og især dækkene. Vigtigt i denne sammenhæng er:

 

Dækkenenes levetid

Her gælder det om at være opmærksom på dækkenes alder, idet deres levetid ophører omkring de 6 år, selv om de måske næsten ikke er blevet brugt.

Hvorfor? Gummiblandingen ældes med tiden og mister nogle af sine evner. Sollys og høje temperaturer fremmer denne proces. Især i løbet af sommeren i de sydlige lande giver det derfor god mening at beskytte dækkene på parkerede biler og campingvogn ved at dække dem til.

Efter motorvejskørsel med høje hastigheder anbefales det at foretage varmeprøven. Er dækkene højst håndvarme, er de i god stand. Føles de overophedet, så kan det være tegn på for lavt lufttryk eller være et fingerpeg om, at dækket er ved at nå sin aldersgrænse.

Tommelfingerregel: dæk, der er ældre end 6 år, bør kun bruges, hvis de har været i uafbrudt brug. Dæk til campingvogne og ikke uafbrudt brug udskiftes efter 6 år. Reservedæk, der er ældre end 6 år, bør kun bruges i nødstilfælde.

Dækkenes alder kan aflæses af den såkaldte DOT kode på siden af dækket; den giver oplysninger om produktionsdatoen. Siden begyndelsen af 2000 er dette ikke længere kun tre tal, men består af fire cifre. De første to er fremstillingens kalenderuge, de næste tal er produktionsåret.

Skader på dækkene

Der kan opstå skader på dækkene under daglig brug af køretøjet (for eks. forkert kørsel op over en kantsten). Dette kan bevirke et gradvist tab af luft, eller det kan endda føre til rust på metaltrådene i dækkenes konstruktion og til afskrældning af slidbanen. Ved hastigheder over gennemsnittet bliver dette farligt. Derfor bør man, især før man starter på en lang ferietur, kontrollere dækkene, evt. på et værksted.

Dækkene har også en indre overflade. Mistænkelige tegn på et aldrende dæk er revner, rifter, buler eller manglende profilstykker og selvfølgelig fremmedlegemer såsom søm og skruer. Årsager til uregelmæssigt slitage er som regel tegn på forkert sporing eller en ubalance i chassis’et. Også bremser eller styretøjet kan være skyld i forkert slitage. Her er det nødvendigt at opsøge et værksted. Bliver årsagen ikke fundet og rettet, er de nye dæk snart lige så ensidigt slidte som de gamle.

Dæktrykket

Netop forkert dæktryk indeholder et betydeligt faremoment. Undertryk bevirker en uhensigtsmæssig trykfordeling og kan føre til overophedning med risiko for, at dækket eksploderer.

Hvis du kører med 0,4 bar undertryk, reduceres antallet af kørte kilometer med en tredjedel og brændstofforbruget øges. Generelt kan vinterdæk pumpes med 0,2 bar mere. Lufttrykket bør altid kun korrigeres, når dækkene er kolde. En regelmæssig dækkontrol sparer brændstof og forlænger dækkenes levetid.

Profildybde

Lovbefalet grænse: 1,6 mm. Mindstedybde i henhold til europæisk standard garanterer dog kun en tilnærmelsesvis sikkerhed. Overskridelse medfører bøde og straffepoint (NB: Tysk lov).

Sikkerhedsgrænse om sommeren: 3,0 mm anbefales. Især med brede dæk stiger faren for aquaplaning ved denne profildybde betydeligt, og bremselængden i vådt føre er meget større.

Sikkerhedsgrænse om vinteren: 4,0 mm anbefales. Fuld sikkerhed i sne, sjap og frost yder vinterdæk kun ved en profildybde på op til 4,0 mm.

Nye dæk: 7,5 mm – 9,0 mm. Nye dæk har forskellige profildybder. Med stigende slitage stiger risikoen for akvaplaning.

2. Korrekt læsning og overholdelse af den tilladte vægt

Overskrid ikke den tilladte totalvægt. Den tilladte totalvægt er angivet i køretøjets registreringsattest, ligeledes køretøjets egenvægt. Den tilladte totalvægt afhænger af chassiets størrelse og konstruktion og er fastsat af producenten.

Den køreklare vægt (køretøj inkl. fyldt brændstoftank, førerens vægt (75 kg), bilværktøj, reservehjul, førstehjælpskasse og advarselstrekant) fremgår af køretøjets papirer i henhold til producentens oplysninger, når køretøjet har forladt samlebåndet, og der foreligger et vejedokument fra autoriseret brovægt.

For køretøjer, der første gang er på gaden efter 1.juli 2003, er kun 90% af en fyldt brændstoftank medregnet. Til gengæld skal egenvægten inkludere 100 % fyldte andre væskesystemer, dog undtaget spildevandstanken. Det betyder for autocampere: fyldt friskvandtank og gasflasker, varmtvandsbeholder og – hvis den findes – vand i en separat tank til toiletskyld. Førerens vægt (75 kilo), bilværktøj, reservehjul, førstehjælpskasse og advarselstrekant er fortsat medregnet.

Forskellen mellem egen- og totalvægt kaldes nyttelast. OBS: Hver nok så lille eftermonteret tilbehørsdel forøger egenvægten og reducerer nyttelasten. Kontroller for en sikkerheds skyld autocamperens vægt, efter den komplette eftermontering af markise, cykelholder, tagboks, stige etc. Notér den nye vægt på en seddel og læg den sammen med bilens papirer.

Ved udregning af nyttelasten: husk vægten af den fyldte vandtank og de medførte gasflasker samt passager(er). Vigtigt: lad være med kun at skønne rejsebagagens vægt, men få bagagen vejet. Kun på denne måde er ens sikkerhed garanteret, og man risikerer ikke unødvendige stop, når politiet kræver overvægten fjernet undervejs, og man undgår både bøder og straffepoint.
Akseltrykket:

Her handler det om vægtfordelingen (maksimal belastning på den forreste og bagerste aksel) i køretøjet. Information herom findes i bilens instruktionsbog eller direkte på selve køretøjet (fx på et mærkat i motorrummet eller omkring passagerdøren). Disse vægtangivelser skal overholdes striks, hvilket sker ved omhyggelig læsning, korrekt vægtfordeling og kontrol på en brovægt.

Taglast:

Den bestemmes af bodelsfabrikanten og afhænger af tagets konstruktion (aluminium-sandwich, GfK). Nogle af tagene er forsynet med gummimåtter eller aluminium paneler for at markere de punkter, hvor man kan træde. Hvor meget vægt der kan transporteres på taget oplyses af producenten eller forhandleren.

Bruges autocamperen også til at trække en lille campingvogn, en bådtrailer eller bil, så har den brug for et anhængertræk. Det fremgår af køretøjets papirer, hvor mange kilo med eller uden bremse køretøjet må trække. Disse værdier er fastsat på baggrund af en række tests (herunder en varighedstest med to millioner belastningsskift), som gennemføres forud for lanceringen af et anhængertræk.

En efterfølgende montering af et anhængertræk efter gældende regler kræver ingen syn (NB: TYSKE regler). Overholdes reglerne ikke kan montagen ikke godkendes.

Alvorlige overskridelser af den tilladte lastevægt kan medføre forbud for at fortsætte kørslen, bøde op til 424 Euro og straffepoint (NB: Tysk lov).

Vejning af køretøjet kan ske ved offentlige brovægte, der befinder sig for det meste ved genbrugsstationer (oplysning herom evt. hos kommunen – NB: Tyske forhold). Transport-Direktoratet Mainz tilbyder en gang om året mulighed for gratis vejning af autocamper & campingvognstræk. Datoer og steder vil blive offentliggjort i pressen.

Opret en pakkeliste med vægtangivelse, det hjælper dig ved din næste tur. Glem ikke at indregne gas og vand.

Vær opmærksom på korrekt vægtfordeling. Tunge genstande placeres nær
akslen, pladskrævende dele såsom campingmøbler i autocamperens garage. Service hører til i køkkenets overskabe. Brug brudsikre dele og sørg for at sikre dem forsvarligt under kørslen. Lette ting så som undertøj etc. lægges i autocamperens overskabe, tunge ting så som dåser opbevares nederst af hensyn til et lavt tyngdepunkt. Den bedste måde er at kile tingene fast mellem hinanden eller bruge lukkede plastbeholdere, så det hele bliver på sin plads. Sko eller andre ting, man ikke behøver at have i nærheden, kan opbevares i rummene under siddebænkene.

Bagagen i autocamperen skal sikres, så den ikke flytter sig under kørslen. Brug antiskridmåtter, fjern løse genstande fra bord og hylder, tunge genstande skal surres fast. Overvej evt. muligheden for opvejning, hvis der skal transporteres tunge ting, som fx. en motorcykel.

3. Gastest

Foreligger der gyldig dokumentation for en gastest? Hvert andet år foretages en gastest fx hos en officielt anerkendt forhandler eller et værksted.

Gasflasker skal være fikseret og må ikke kunne flytte sig. Medførte reserveflasker SKAL have beskyttelseshætter, med mindre de er forsynet med en beskyttelseskrave.

4. Sanitærvæsker:
brug miljøvenlige produkter.

5. Under turen med en autocamper skal følgende sikkerhedstips følges så vidt som muligt:

a) Ingen personer i alkoven. Tunge genstande, som transporteres dér, skal være fastgjort og sikret.

b) Faste borde, åbne hylder og lign. skal ryddes. c) Sæderne i førerkabinen skal fortrinsvis bruges under kørslen.

d) Siddeplader på tværs af kørselsretningen anses som nødpladser og bør kun bruges, hvis der findes en støttemulighed til siden – helst polstret – helt op til hovedhøjde.

e) Taglæs skal være forsvarligt fastsurret. Gummigjorde er utilstrækkelige. Brug specielle surringsgjorde.

f) Tunge bagagedele (dåser, teltstænger ell.lign.) anbringes i lavere beliggende opbevaringsrum, hvis døre ikke åbner i kørselsretning. Kontrollér låsemekanismen.

g) Siddepladser mod kørselsretningen bør kun bruges, hvis de sikrer en god støtte til overkrop og hoved og vælges frem for tværstillede siddepladser.

h) Gasflasker må ikke kunne rokkes eller kunne flytte sig. Gasflaskeventiler bør være lukket. Brug beskyttelseshætter.

i) Pladser i kørselsretningen skal mindst være udstyret med hofteseler (obligatorisk efter 01.01.92 ved nyindregistreringer). Ideel er trepunktseler.

j) Foran sæder, der kun er udstyret med hofteseler, må ikke være placeret faste genstande (såsom borde). Ellers opstår allerede ved stærk opbremsning en betydelig risiko for overkroppen og hovedet.

6. Hund om bord!

Kæledyrets sikkerhed starter med valget af placeringen. Den ideelle plads er på en bænk mod kørselsretningen med en passende sele og seletøj. Transportkasser er velegnet både til hunde og katte. Bokse, kurve eller bure til smådyr fastgøres med specielle stropper, bedst på bagsædet. Hunde og katte burde ikke opholde sig passagerens arme, på skødet og slet ikke i fodrummet af din bil!

7. Hastighedsbegrænsninger (NB: TYSKLAND)

Autocampere op til 3,5 tons: – udenfor sammenhængende bebyggelse 100 km/t kørsel (§ 3 tysk færdselslov)

– på motorveje hurtigere end 80 km/t (§ 18 tysk færdselslov)

– inden for sammenhængende bebyggelse på flersporede veje frit valg af kørebane

– Trafikskilte for lastbiler gælder også for autocampere over 3,5 tons totalvægt

– Autocampere over 3,5 t og op til 7,5 må på landevejene køre max. 80 km/t

– Autocampere over 3,5 t og op til 7,5 t må på motorveje og motortrafikveje køre op til 100 km/t

 

Med disse tips og råd ønsker DFAC alle en god og sikker sommer

Kilde: Polizei Rheinland Pfalz

Oversættelse: Renate Hovald, DFAC medlem 0142

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC