IndholdJuraFornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort

ICD-pacemaker – kørekort til tunge køretøjer

EU har strammet reglerne for fornyelse af kørekort, med virkning fra 01. januar 2018. Det fremgår af et nyt direktiv om kørekort og helbredsbestemmelser fra EU.

Der stilles nu større krav til patienter med hjerte-/karsygdomme, og i visse situationer kan kørekort til lastbil og bus ikke fornyes (eller vil blive inddraget efter sygdom).

Der er især sket skærpelse for patienter med indopereret ICD-pacemaker (lille maskine der kan give stød, hvis hjertet sætter ud). Efter direktivets ordlyd, kan personer med indopereret ICD-pacemaker ikke få fornyet sit kørekort til lastbil og bus (tidligere var det alene kørekort til erhvervsmæssig personbefordring der blev inddraget/ikke kunne fornyes).
Skærpelsen er sket for at minimere følgerne af færdselsuheld, hvor især tunge køretøjer er involveret.

I direktivet er kørekort opdelt i 2 kategorier:

Kategori 1: privat personbil op til 8 personer plus fører, og max 3500 kg tilladt totalvægt, motorcykel, stor knallert og traktor/motorredskab.

Kategori 2: lastbil og bus, kørelærere samt personer med kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (taxa, ambulance mv.).

Flere autocampere er nu over 3500 kg tilladt totalvægt. Det kræver som bekendt kørekort til kat C1/C, som er et kategori 2 kørekort. Men, i direktivet nævnes “lastbil og bus”, og “bus” er en stor personbil til mere end 10 personer, incl. føreren.

Jeg har forespurgt hos Politiets Administrative Center, hvordan førere af autocamper over 3500 kg tilladt totalvægt er stillet, hvis der maximalt er 8 siddepladser plus føreren, da denne type køretøjer jo ikke er hverken “lastbil eller bus”.
Jeg blev henvist til Styrelsen for patientsikkerhed. Her vil man ikke tage stilling til det, før der er en konkret “sag”. De henviser til, at “egen læge” skal kontakte Styrelsen for yderligere information.

Så derfor, hvis du lider af hjerte-/karsygdomme og skal have fornyet dit kørekort, så kontakt din egen læge i god tid, især hvis du har en autocamper med tilladt totalvægt over 3500 kg, eller overvejer at skrive totalvægten op.

Der kan findes flere informationer på bl.a. cardio.dk.

Transport- Bygning- og Boligministeren har desuden redegjort for sammenhængen i svar på spørgsmål 811.

Skrevet af DFAC 0221- John Søgaard Larsen

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC