IndholdNyhederDFAC i dialog med Tønder kommune

DFAC i dialog med Tønder kommune

Efter Juraudvalgets langvarige aktivitet om forbudsskiltene i Tønder Kommune – og specielt på Rømø, krævede Syd- og Sønderjyllands Politi i efteråret forbudsskiltene mod autocamperes parkering i Tønder kommune nedtaget.

Kommunens første reaktion var, at de ville opsætte ny skiltning mod autocamperes parkering, men i processen, med deltagelse af Politiet, erkendte kommunen, at forbudsskiltning ikke var vejen frem.

Under forløbet har DFAC flere gange rakt hånden frem til kommunen og tilbudt vores assistance i erkendelse af, at der ER mange autocampere, der besøger kommunen og især Rømø.

I begyndelsen af december 2022, skrev DFAC´s bestyrelse et brev til henholdsvis Tønders borgmester og kommunaldirektøren, hvor bestyrelsen igen lagde op til et samarbejde med kommunen.

Denne gang fik vi en positiv respons og derfor har DFAC igennem hele foråret været i god kontakt med flere ledende medarbejdere i kommunen og med turismedirektøren.

Den 15. maj deltog vi i et ”dialogmøde” på Tønder Rådhus med deltagelse af en række af kommunens chefer, direktører og ledende politikere, repræsentanter fra 5 campingpladser – herunder de nye ejere af Oasen, en repræsentant fra ACR, Dansk Kyst- og Naturturisme og Naturstyrelsen samt flere andre ”interessenter”.

Dagsordenen gav muligheder for fortolkning, og DFAC´s bestyrelse var derfor temmelig spændte på mødet, som dog forløb rigtigt godt.

Tønder kommune udtrykte, at de er RIGTIG glade for autocampereturister, og at de nu vil arbejde videre med at kunne rumme de mange autocamperturister på en positiv måde.

Der var indlæg både fra Kyst og Naturturisme, der er i gang med et nyt skriv om autocamperturisme, fra turistdirektøren og fra Naturstyrelsen.

Herpå blev det diskuteret i grupper, hvordan Tønder kommune kan komme videre, hvilket mundede ud i en fin opsamling af ideer til steder, hvor autocampere kan parkere og steder, hvor der kan etableres faciliteter.

Efterfølgende har DFAC overdraget en række eksempler på gode løsninger og sendt en række forslag til P-områder til kommunen hvilket har givet en meget fin feed-back.

Fremadrettet bliver en væsentlig aktivitet at få opgjort, hvor mange autocampere, der besøger Rømø, og hvilke lande de kommer fra.

Det bliver ikke en let opgave, da autocampere jo ikke er en særlig kategori og kan se ud på mange måder.

En anden væsentlig aktivitet bliver en planlægning for turismen som helhed og vurdering af de forslag, der er indkommet.

Herefter vil kommunen indkalde til et nyt møde senere på året.

I DFAC´s bestyrelse tror nu på, at Tønder kommune – inkl Rømø – bliver et rigtig godt område at besøge i autocamper og med løsninger, der også tager hensyn til de fastboende, naturen, de handlende, cafeer og restauranter.

Fra DFAC´s side vil vi fortsat støtte op om processen på alle de måder, vi magter.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC