IndholdMedlems NytDFAC Generalforsamling 2019 er overstået

DFAC Generalforsamling 2019 er overstået

DFACs Generalforsamling er overstået

21% af medlemmerne har ved at stemme fortalt bestyrelsen og hinanden, hvad de mener både om de obligatoriske emner med regnskab, budget, valg til revisor, suppleanter og bestyrelse og om de 5 emner, hvor bestyrelsen specifikt bad om medlemmernes mening / stillingtagen – blandt andet til det luksusproblem, som foreningen har på trods af sit kontingent på 100 kr./år: Hvad skal vi bruge pengene til?

Medlemmer kan se resultatet af generalforsamlingen, der jo foregår over internettet, så også medlemmerne, der under den 5 dage lange generalforsamling er ude at køre eller på anden måde rejser rundt et sted i verden, kan stemme.  Det er bl.a. på denne måde, at medlemsdemokratiet har gode vilkår i DFAC.

Vi er anderledes! Bestyrelsen havde til Forårsmødet i Farum som sædvanligt ikke udpeget en ordsyrer – men det gjorde deltagerne i mødet og det gav et spændende Forårsmøde med en helt anderledes og spændende dynamik, end hvis bestyrelsen og ordstyreren på forhånd havde aftalt detaljerne og metoderne under mødet. Der var mange klapsalver under Forårsmødet – men vi traf ingen beslutninger og valgte ingen personer – det gjorde generalforsamlingen til gengæld ca. 14 dage efter Forårsmødet.

Bestyrelsen har d. 19/5 konstitueret sig under et næsten 5 timer langt bestyrelsesmøde – det var nu ikke fordi konstitueringen gav problemer, at det varede så længe, men der var masser af input til bestyrelsen både fra Forårsmødet i Farum og fra generalforsamlingen. Medlemmerne kan læse referatet på FritForum – og bestyrelsens sammensætning og ansvarsområder efter konstitueringen kan ses her.

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC