IndholdMedlems NytKommunernes ret til Frie AutoCamper pladser

Kommunernes ret til Frie AutoCamper pladser

kommunerharret_800x500px

Notat: Kommunernes ret til at etablere og støtte overnatningsfaciliteter for autocamperturister og andre rejsende.

Konklusion:

Det ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom vederlagsfrit til rådighed til autocamperpladser.

 

Danske kommuners ønske om at etablere centralt eller smukt beliggende autocamperpladser til fri benyttelse kritiseres ofte af Campingrådet som værende konkurrenceforvridende. Man argumenterer med, at jord i Danmark er dyr, og derfor ikke må lejes ud eller stilles til rådighed af kommunerne for en lav eller ingen indtægt – man vil gerne konkurrere, men på lige vilkår.

Imidlertid ønsker kommunerne netop at etablere disse pladser med henblik på at flytte turister fra landevejen eller motorvejen ind til byerne til glæde for de erhvervsdrivende, som f.eks. restauranter, cafeer, museer, specialforretninger og supermarkeder. Og til glæde for borgerne, som mærker et internationalt pust, og måske selv får et ekstra job eller en ekstra indtægt.

Kommunerne har meget stor selvbestemmelse, og så længe formålet er sagligt begrundet, vælger kommunerne selv, hvorledes finanserne fordeles. En stor del af forbruget i kommunerne læner sig op ad kommunalfuldmagten. Centralt i kommunalfuldmagtsreglerne er kommunens mulighed for at støtte kultur, idræt og friluftsliv, altså aktiviteter der er til gavn for borgerne. Herunder må kommunen f.eks. gratis stille lokaler til rådighed, også selvom private i kommunen udlejer lokaler, uden at dette kan betegnes som værende konkurrence­forvridende.

Desuden må kommuner gerne opføre og drive vandrerhjem samt støtte etablering og drift af sådanne. Baggrunden er kommunernes almindelige interesse i at støtte borgernes fritidsinteresser og fremme turismen i kommunen.  Årsagen er, at vandrerhjemmet er et enkelt og billigt overnatningstilbud med en forholdsvis begrænset service og standard, og som tilgodeser gæsternes behov for socialt samvær, oplevelser og aktiviteter. Grundlæggende er endvidere, at gæsten kan vælge selv at tilberede sin egen mad i et fælleskøkken, medbringe eget linned og rydde op efter sig. Alene vandrerhjem med DANHOSTELS kvalificering med 1-3 stjerner er dog omfattet af kommunernes mulighed for at etablere og drive vandrerhjem. Der lægges således vægt på det enkle serviceniveau.

Denne kommunale praksis beskrives i Indenrigs-og Sundhedsministeriets afgørelse i 1999, om Kommunernes adgang til at drive eller yde støtte til et vandrerhjem (ref. 1) og (ref. 2). I 2003 udgav Indenrigs- og Sundhedsministeriet et mere generelt notat om kommunal støtte til vandrerhjem (ref. 3).

Forudsætningerne for kommunernes mulighed for at opføre og drive – samt støtte – de enkle vandrerhjem passer endnu bedre på en autocamperplads, end det gør på et vandrerhjem.

Dette ser vi klart belyst i et nyligt svar d. 1. september 2014 fra Økonomi og Indenrigsministeriet til Folketingets Kommunaludvalg. I spørgsmål 121 spørges der ind til, om det er indenfor kommunal­fuldmagtens regler, når en række kommuner stiller arealer gratis til rådighed f.eks. p-pladser og lignende, så autocampere kan overnatte uden betaling. Endvidere foreslår spørgeren, at kommunerne burde udbyde arealerne og herved opnå en markedsleje mod at kræve, at lejeren skal opfylde campingreglementet. (ref. 4).

Hertil svarer Økonomi- og Indenrigsminister Magrethe Vestager, at lige såvel som kommunerne under visse betingelser må etablere og drive eller støtte vandrerhjem og campingpladser, selvom det ikke kan udelukkes, at der påføres hotelhvervet konkurrence, lige såvel må kommunerne etablere og evt. drive autocamperpladser.

Forudsætningen er, at kommunens formål hermed ikke er at opnå en fortjeneste, men at fremme borgernes fritidsaktiviteter og turismen i kommunen, og det ligger således indenfor kommunalfuldmagtens rammer, at en kommune stiller kommunal ejendom vederlagsfrit til rådighed til autocamperpladser.

Jytte Jakobsen /sekretær i Danmarks Frie AutoCampere

 

Ref. 1:
Indenrigs-og Sundhedsministeriets afgørelse i 1999, om Kommunernes adgang til at drive eller yde støtte til et vandrerhjem. Afgørelser og udtalelser om kommunale forhold, Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Læs mere

Ref. 2:
Brev til Erik Frøkjær, Søstrupvej 12, 3480 Fredensborg (10 sider), april 1999. Fra: Kommunalafdelingen. Christiansborg Slotsplads 1, DK.1218 København K. Læs mere

Ref. 3:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 26. maj 2003, J.nr. 2003-2117/515-2. Notat om kommunal støtte til vandrerhjem. Læs mere

Ref. 4:
Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kommunaludvalget, Alm. del 2013-14: Spørgsmål og svar: KOU, Alm. del spørgsmål 121. Dokumentdato: 01-09-2014, Modtaget: 01-09-2014, Omdelt: 01-09-2014 KOU alm. del – svar på spm. 121 om det er ministerens vurdering, at det er indenfor kommunalfuldmagtens regler, når en række kommuner stiller arealer gratis til rådighed f.eks. p-pladser og lignende så autocampere kan overnatte uden betaling, fra økonomi- og indenrigsministeren. Læs mere

 

Notat Revision 0/ 18. januar 2016/JJ – download notat PDF

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC