Dommen som mange har ventet på.

EU domstolen har i dag afsagt en dom som går imod den model som Tyskland har villet bruge til indførsel af vejafgifter i landet. EU siger, at den model som tyskerne har tænkt skulle lægge til grund for vejafgifterne er diskriminerende over for de øvrige EU lande. Tyskland vi nemlig give deres egne borgere en skatterabat der svarer til den afgift de vil lægge på kørsel på deres vejnet. Den rabat kan vi andre jo af gode grunde ikke få, da vi ikke betaler skatter i Tyskland.

Læs mere om dommen her.