IndholdFormandens hjørneEn stor dag for autocamperlivet i Danmark.

En stor dag for autocamperlivet i Danmark.

dfac_bilmaerkatAlle lokalt bekendtgjorte  bestemmelser om forbud mod ‘parkering med henblik på overnatning’ fjernes.
Så er det endelig fastslået, at lokale parkeringsbekendtgørelser med forbud mod f.eks. ”parkering med henblik på overnatning” eller ”parkering af autocampere i tidsrummet 21-06” er ulovlige og skal fjernes.

DFAC klagede d. 2. december 2015, knapt 2 måneder efter stiftelsen, til Folketingets ombudsmand over Justitsministeriets fortolkning af en ændring til Færdselsloven, der blev vedtaget i februar 2014 og som, for at sikre bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet, skulle ensarte parkeringsregler over hele landet for køretøjer op til 3.500 kg.

Efter Justitsministeriets mening, skulle denne forbrugerbeskyttelse ikke gælde autocampere. Man  tolkede lovændringen således at kommunerne fortsat i lokale parkeringsbekendtgørelser kunne forbyde køretøjer under 3.500 kg at parkere “med henblik på overnatning”. Justitsministeriet mente at autocamperes indretning berettigede kommunerne til at kunne begrænse parkeringsmulighederne netop for biler indrettet til beboelse.

I mellemtiden er Færdselsloven overført til Transport- og Bygningsministeriet, så ombudsmanden overdrog vores klage til dette ministerium. Transport- og Bygningsministeriet udtaler nu, at Justitsministeriets tolkning ikke harmonerer med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. og at de parkeringsbekendtgørelser, der læner sig op ad denne, ikke er lovlige.

Hvad nu? Jo, de forhadte bestemmelser forsvinder. For at sige det med ministeriets egne ord: “Transport- og Bygningsministeriet (vil) orientere kommunerne om overstående fortolkning af loven mhp. at få bragt de lokale p-bekendtgørelser i overensstemmelse hermed.

Sådan! Godt gået. Godt gået DFAC, godt gået Jytte og Bjarne og andre der har været involveret i denne sag. Det har været en lang og tung sag. Først i Justitsministeriet, så hos Ombudsmanden, derpå til Transport- og Bygningsministeriet, som bad Vejdirektoratet om et svar. Dette svar blev lækket fra Vejdirektoratet, offentliggjort og helt misfortolket på et par hjemmesider på grund af manglende kendskab til sagen. Nu har Transport- og Bygningsministeriet givet deres svar – et svar der giver DFAC 100% medhold.

Vi har bragt alle de relevante dokumenter på FritForum sammen med en lidt længere redegørelse.

Mange autocamperbrugere har – ud fra lovens forarbejder – haft den opfattelse at disse forbud i de lokale parkeringsbekendtgørelser ikke var i orden og har debatteret det på Facebook og i flere fora. Det var altså korrekt, men ændrede jo ikke noget.

DFAC tog i stedet têten, lavede et sagligt forarbejde, klagede på rette sted og får dem nu fjernet.

Kør ud og nyd friheden uden ‘hemmelige’ forbud, men kør forsigtigt, vis hensyn, hold jer indenfor striberne og kantstenene i p-båsene og se efter skiltning. Også evt. ny skiltning, nu hvor de generelle begrænsninger ophæves. Og husk at der kan gælde særlige regler for biler over 3.500 kg.

Camperhilsen

Henrik Krebs

Danmarks Frie AutoCampere – formand

Tidligere artikel
Næste artikel

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC