IndholdFormandens hjørneEfter generalforsamlingen 2017

Efter generalforsamlingen 2017

Så er det efterhånden flere dage siden, at DFAC’s første ordinære generalforsamling er afsluttet. Vi har haft en enkelt generalforsamling før – en ekstraordinær for valg af et bestyrelsesmedlem, men det var første gang i ‘fuld skala’. Virker teknikken? Virker medlemsindflydelsen?

Ja teknikken virkede. Vi fik lagt afstemningspunkterne op i omvendt rækkefølge, men alligevel var medlemmernes revisor klar dagen efter med en erklæring om at afstemningen var gået korrekt for sig.

Ja, demokratiet virkede. Det er min (udokumenterede) opfattelse at DFAC’s medlemmer er mere bortrejst end andre autocamperfolk. Jeg har talt/mailet med flere, som under alle de 5 dage afstemningen varede opholdt sig langt hjemmefra. Alligevel opnåede vi en stemmeprocent på 59. Det har kun været muligt fordi afstemningen er sket online via internettet. “Det har jeg aldrig prøvet før”. “Sådan gør man da normalt ikke”. Nej – DFAC stræber ikke efter at gøre som man plejer, men efter at gøre det bedst muligt. ‘Bedst muligt’ indebar også at et korps af 20 flittige medlemmer stod parat til at bistå dem, der havde behov.

Hvor mange gange har jeg ikke hørt “Hvis du vil have noget at skulle have sagt, så mød op på generalforsamlingen og giv din mening til kende”. Det var der så 59% af medlemmerne der gjorde. Hvorfra de gjorde det, det ved jeg ikke. Jeg kender ikke til andre foreninger som vores med en stemmeprocent over 50. Denne gang var det nu også ganske ønskværdigt, idet de forventelige vedtægtsændringer krævede at 50 procent af alle stemmeberettigede stemte for, hvis de skulle gennemføres. Det skete så for alle vedtægtsændringer undtagen en, og fremover vil det være nemmere at lave sådanne beslutninger, som ‘alle’ er enige om.

Demokrati er også garantien for at det daglige arbejde i bestyrelsen og DFAC iøvrigt bliver holdt på sporet. På det spor, som medlemmerne ønsker vi skal køre ad. Det forudsætter selvfølgelig at medlemmerne ved hvilken retning der styres. Vi har et af de mest aktive fora, og mange af de emner der skulle stemmes om, har været til debat på dette forum og på vores forårsmøde. At bestyrelsen løbende har haft en finger på pulsen ses af at alle forslagene fik et komfortabelt flertal. Bestyrelsen er glad for den opbakning til deres linje, som der hermed er udtrykt.
DFAC fik udvidet bestyrelsen til 5 medlemmer. Det er håbet at aktiviteten dermed øges. Det forventes derimod ikke at kunne ses på mødeomkostningerne overhovedet. Det blev fastslået at de træf (som vi meget gerne ser) der annonceres for medlemmerne er på non-profit-basis og at vi ikke vil gøre os afhængige af reklameindtægter. DFAC samarbejder gerne med andre autocamperforeninger – ja vi håber endda på at noget sådant kan etableres. Men det blev slået fast at det ikke må gå ud over vores uafhængighed. Medlemmernes medindflydelse og åbenhed er nøglepunkter. De nuværende vedtægter for Autocamperraadet gør det svært/umuligt for medlemsforeningerne at styre det såkaldte råd. At lige netop tre (4) medlemmer i ACR’s bestyrelse i hemmelighed kan indmelde ACR i CR kan næppe ske igen, men andre lige så store farer lurer. Selvfølgelig var der også de traditionelle generalforsamlingsemner. Kan regnskabet godkendes? Det kunne det. Skal vi fastholde kontingentet på 100 kr? Ja – der var man tilfredse med.

Med venlig Camperhilsen
Henrik Krebs

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC