IndholdFormandens hjørneChristiansborg lytter til DFAC

Christiansborg lytter til DFAC

Ingen strafafgift for brændstofforbrug til autocampere.

Tak til skatteministeren for at lytte til bl.a. DFAC´s argumenter.

Når der skal laves en ny lov, så skrives der normalt et udkast og ministeren spørger bredt, om der er nogen bemærkninger hertil. Nu er det jo folketingets medlemmer, der vedtager lovene, så ved ‘førstebehandlingen’ udtaler folketingsmedlemmerne måske, at de er positive overfor udkastet eller at det skal laves anderledes. Derpå overgår forslaget til behandling i udvalg, hvor man behandler partiernes bemærkninger og ‘høringssvar’ modtaget fra diverse interessenter – blandt andet Danmarks Frie AutoCampere.

Da registreringsafgiften blev nedsat fra 180 til 150%, stod der i lovforslaget, at denne nedsættelse også gjaldt autocampere. Det var teoretisk rigtigt, men i praksis betød det alligevel kke nogen nedsættelse for autocampere på grund af beregningsmodellen. Det samme gjaldt ved forhøjelsen af det såkaldte skalaknæk for beregningen i januar 2017. DFAC og brancheforeningen ‘Camping Branchen’ påpegede begge dette problem. Vores svar blev slået i hartkorn med et forslag fra AutoCamperRådet (ref. 6), men vi tog téten og forfulgte sagen overfor skatteudvalget og skatteministeren (ref. 5). DFAC fik derefter skatteministerens løfte om en reel ændring ‘Næste gang ..’. (ref. 4)

‘Næste gang’ er så nu. Autocampere FÅR denne gang en reel nedsættelse af registreringsafgiften. Det fremgår af lovforslaget og det gik glat igennem førstebehandlingen i Folketinget (ref. 1). Nedsættelsen af registreringsafgiften omfatter jo alle biler der registreres fra nu af, og autocampere udgør kun en lille mængde af helheden. Derfor skal der også en speciel autocamper-interesse for at kunne spotte et ‘hul’ i lovforslaget.

I det oprindelige lovforslag var der regler, der er tiltænkt at fremme køb af brændstoføkonomiske biler ved at pålægge en særlig registreringsafgift for biler, der ikke kører så langt på literen. Disse regler har ingen præventiv virkning for køb af autocampere, og straffer dem urimeligt hårdt. På grund af beregningsmodellen belaster dette oprindelige forslag især de små autocampere og de relativt billige autocampere, der ofte er den nye autocamperbrugers første valg. Det påpegede både Dansk Bilbrancheråd, Campingbranchen og DFAC uafhængigt af hinanden (ref. 3), og i går fremsatte skatteminister Karsten Lauritzen et ændringsforslag til sin nye lov om registreringsafgifter. Hvis det gennemføres, så betyder det, at alle autocampere slipper for den ekstra afgift, som ellers pålægges ‘brændstof-slugerne’ (ref. 2). Hans begrundelse for at fremsætte dette ændringsforslag her efter førstebehandlingen? Det var den samme sobre begrundelse, som DFAC anførte i sit høringssvar (ref. 3).

I dag, d. 2. november 2017 fremsættes betænkningen. D. 7. nov. bliver forslaget 2. behandlet og 3. behandling er planlagt d. 9. nov.

DFAC er et fællesskab for engagerede autocamperejere/-interesserede. Det er dette engagement fra medlemmerne, der gør det muligt at medvirke til ‘et autocampervenligt Danmark’.

Kilder:

1) http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l4/index.htm– Lovforslag L4, 2017-18 og dets behandling

2) http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L4/bilag/25/1810580.pdf– skatteministerens 2. ændringsforslag til L.4.

3) http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L4/bilag/13/1805417.pdf– samlede høringssvar til denne lovændring. Søg på ”frie”, så finder du vort høringssvar til L4. Søger du på ”autocamper” finder du også de 2 øvrige relevante høringssvar.

4) http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l93/spm/7/svar/1372653/1708699.pdf– Skatteministerens svar til DFAC, ved lovændringen i januar 2017: ”Næste gang” – se i øvrigt artikel: https://www.dfac.dk/?p=3071

5) http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L93/bilag/9/1705740.pdf – DFAC særlige henvendelse til Skatteministeren og Skatteudvalget, dec. 2016

6) http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L93/bilag/4/1698253.pdf– samlede høringssvar lovændringen i januar 2017. Vores høringssvar findes på side 12 (af 30)

 

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC