IndholdMedlems NytAutocampere på dagsordenen i Silkeborg.

Autocampere på dagsordenen i Silkeborg.

Beslutning om steder, hvor der etableres autocamperparkering.

Den 06-03-2019 udkom beslutningsprotokollen fra et møde den 04-03 i Plan-, og vejudvalget, hvor emnet blev diskuteret.

Som nævnt i opslaget i sidste uge på FritForum, på Facebook og på www.DFAC.dk, har kommunen lavet et meget grundigt forarbejde forud for mødet og det krævede et seriøst og gennemarbejdet svar.

Svaret blev sendt d. 10.03 til Formanden for Plan og Vej i Silkeborg samt chefen for Visit Silkeborg, så det ville være noget af det første de ville få øje på mandag morgen.

Det var et ret omfattende materiale som kommunen havde med i referatet (16 sider) og det tog udgangspunkt i et oplæg, som vi udleverede til dem ved et møde i efteråret.

Svaret til kommunen blev også ret omfattende og derfor nok ikke egnet til at gengive i sin fulde længde her. Jeg vil derfor nøjes med nedenstående kortere uddrag af de helt generelle punkter i vores svar til kommunen. Ud over dette er der en del meget specifikke kommentarer og forslag til de steder hvor kommunen foreslår autocamperparkering. Hvis nogen i DFAC har interesse i at læse vores svar og beslutningsprotokollen fra kommunen i sin fulde længde, kan dokumenterne rekvireres ved at sende en mail til njj@dfac.dk.

Efter DFAC´s møde med Silkeborg kommune i efteråret og heraf følgende korrespondance, var det med stor spænding og forventning at jeg læste ovennævnte dokumenter.

Det første indtryk når man læser dokumenterne er, at der er lavet et godt forarbejde med at beskrive forudsætningerne / det lovmæssige grundlag for at etablere autocamperparkering. Også meget positivt, at det oplæg vi kom med til mødet i efteråret tydeligvis, har været brugt som arbejdsgrundlag.

Desværre er der ved en nærmere gennemlæsning af dokumenterne flere ting, der får mig til at tænke ”Det var to skridt frem og ét tilbage”.
Herunder vil jeg beskrive hvad det er, der får mig til at tænke sådan.

Det er superfint, at der arbejdes på at etablere bynære parkeringspladser, der er særligt egnede for autocampere. Kæden hopper dog af når der samtidig påtænkes at indføre 2-timers parkering om natten, kun begrundet i at campingpladserne ønsker autocamperfolket som kunder.
Uden en saglig begrundelse strider det imod lovgivningen og en sådan begrænsning vil snarere medføre at autocamperturisterne helt fravælger at parkere i Silkeborg.

Fra beslutningsprotokollen:

“Der er fra campingpladsernes side et ønske om, at Silkeborg Kommune ikke etablerer overnatningssteder for autocampere.”

Det kan ikke være en kommunal opgave at sikre kunder til campingpladserne – det kan de selv gøre ved at have tidssvarende tilbud som tilfredsstiller kundesegmentets ønsker og behov. Det er ikke anderledes for campingpladser end for andre erhvervsdrivende – hvis man ikke har den vare der efterspørges, får man heller ingen kunder.

Hvis hensigten er, at p-begrænsningen mellem 22 og 06 kun skal gælde autocampere, kan det kun opfattes som en særdeles negativ særbehandling af autocampere. Det svarer til at sige, at røde Toyota’er kun må parkere i 2 timer på pladserne om natten.

Man kan selvfølgelig begrænse al parkering om natten; men det er vel ikke det der er hensigten – og selv hvis det er, kræver det stadig en saglig begrundelse.

Iflg Vejdirektoratet, som DFAC tidligere har været i kontakt med vedr. dette emne, kræver en sådan negativ særbehandling af en bestemt type personbil, som en autocamper under 3500 kg. jo er, en saglig begrundelse.

Jeg ser ingen steder i dokumenterne en saglig begrundelse for at indføre natlig parkeringsbegrænsning i Silkeborg.

Hvis forslaget om natlig parkeringsbegrænsning er initieret af ovenstående ønske fra campingpladserne, ser jeg det på ingen måde som sagligt begrundet. Det er efter min mening snarere tale om en uhensigtsmæssig positiv særbehandling af campingpladserne. Det kan ikke være en kommunal opgave at sikre kunder til campingpladserne – lige så lidt som det er campingpladsernes opgave at løse kommunens p-problemer.

Hvis Silkeborg kommune alligevel laver så omfattende restriktioner på autocamper-parkering vil det efter al sandsynlighed medføre, at en stor del af autocamperturisterne fortsat vil køre udenom Silkeborg og det strider jo mod de intentioner både Silkeborg kommune og DFAC havde fra begyndelsen

”Vi skal have sat Silkeborg på det nationale og internationale autocamperkort”.

Det vil så også betyde, at den forventede effekt på omsætningen hos byens øvrige erhvervsdrivende (andre end campingpladserne) ikke vil blive nær så stor som forventet.

Fremfor urimelige begrænsninger og restriktioner, tror vi i DFAC meget mere på rimelige forhold og almindelig sund konkurrence.

Rimelige forhold er efter vores mening at følge lovens hensigt og undlade at indføre en sagligt ubegrundet natlig parkeringsbegrænsning for autocampere under 3500 kg. Hvis der så, mod forventning, opstår problemer med generende ophold af længere varighed på enkelte bynære p-pladser, kan man på de steder vælge at begrænse varigheden af parkeringen til f.eks. 24 timer. Man kan også forbyde ”campingadfærd” disse steder. 
Altså – kun indføre restriktioner hvis der rent faktisk opleves problemer – ikke fordi man tror eller frygter der vil komme et problem.

Herefter følger så en detaljeret gennemgang af de konkrete p-plads forslag, samt til slut en opfordring til kommunen om at etablere et særligt, midlertidigt p-område i forbindelse med RiverBoat Jazz – det ved jeg at mange af Jer har efterspurgt.

Allerede 09.00 her til morgen var der svar fra kommunen

Kære NielsJørgen

Tak for dine bemærkninger og kommentarer som jeg fremsender til forvaltningen.

Der vil efterfølgende komme et konkret svar på dine kommentarer.

Med venlig hilsen

Hans Okholm formand for Plan og Vej udvalg Silkeborg Kommune

I hører naturligvis om det, når der er nyt i sagen.

Mvh
Niels-Jørgen 

Tidligere artikel
Næste artikel

BLIV INFORMERET

Du modtager - information når der sker vigtige ting i ind- og udland, som vedrører dig som autocamperejer.

Du modtager ikke - foreningsnyt og anden information som kun vedrører foreningen

Du modtager ikke - reklamer

Tilmeld dig her

Du kan - til enhver tid selv afmelde dig listen igen

Seneste nyt

Newspaper WordPress Theme

Læs også

DFAC