Kommunekort

NB: Som det fremgår nedenfor er kortet udarbejdet før 15.9.2016 hvor DFAC fik bekræftet at parkeringsbegrænsningerne er ugyldige og vil blive slettet af de lokale vedtægter. Se https://www.dfac.dk/?p=2756.
Indholdet af kortet giver derfor ingen mening, men bevares lidt endnu af historiske grunde.

Danmarks Frie AutoCampere har udarbejdet denne oversigt som kan hjælpe dig til at få overblik over i hvilke kommuner der findes særligt indrettede autocamperpladser, dvs. pladser med serviceydelser specielt rettet mod autocampere med feks. vand, el og tømning af tanke. Sådanne pladser vil typisk være havnepladser eller pladser i kommunalt regi, disse ses ved at vælge kategorien “Særlige AC pladser” og er markeret med grøn pin.

En række kommuner har i lokale parkeringsbekendtgørelser forbud mod parkering med henblik på overnatning eller beboelse (autocampere). Forbuddet kan gælde i byzone eller i hele kommunens område, hvilket ses ved at vælge kategorien “P-forbud AC” og er markeret med rød pin.

En del kommuner har BÅDE et generelt forbud OG en eller flere særlige ac-pladser, disse ses ved at vælge kategorien “Særlige AC pladser. Udenfor disse: P-forbud AC” og er markeret med gul pin

Kortet bygger på en gennemgang af samtlige kommunale bekendtgørelser, som blev afsluttet 31. december 2015. Kommuner som hverken har autocamper-pladser eller forbud mod autocampere, er ikke markeret på kortet. Autocamper-pladser, som stilles til rådighed af private personer eller virksomheder er ikke markeret. Evt. kommentarer kan meddeles DFAC her.

 

[wpgmza id=”2″]