Vilkår vejhjælp – old

Nedenstående er vilkår for Danmarks Frie AutoCampere´s autohjælp som udbydes i samarbejde med GF Sønderjylland.

Autohjælpen dækker følgende:

Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning m.m.
SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis dit køretøj ikke kan køre videre. Lykkes det ikke, tilbydes du transport til værksted i Danmark efter eget valg. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af dig. Ved punktering fortages så vidt muligt hjulskifte. Ved manglende reservehjul kan SOS Dansk Autohjælp i samråd med dig, anvende køretøjets dækkit. Alternativt kan køretøjet transporteres til din bopæl eller værksted/ dækcenter i samråd med dig.

Døroplukning
Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af døren. Hvis ikke oplukning kan finde sted, transporteres køretøjet til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Tilsvarende er gældende, hvis nøglen er væk.

Rudeskader
Ved defekt forrude, der gør det uansvarligt at køre videre, transporteres køretøjet til værksted i samråd med dig. Ved øvrige defekte ruder foretages rudeafdækning.

Bjærgning/fritrækning
Hvis din bil er kørt i grøften eller kørt fast, trækkes den fri. Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Efterfølgende kan køretøjet trans- porteres til værksted i samråd med dig.

Tyveri
Bliver køretøjet efterfølgende lokaliseret og ikke kan køre videre, transporteres det til bopæl eller værksted i samråd med dig.

Transport af køretøj og personer
Transport til bopæl eller værksted påbegyndes inden for 24 timer. Transport mellem lands- delene dog inden for 48 timer. SOS Dansk Autohjælp forbeholder sig ret til at forlange havare- rede køretøjer aflæsset for gods, f.eks. dyr, men ikke bagage i køretøjet eller på tagbagagebærer. SOS Dansk Autohjælp sørger for videretransport af dig og dine passagerer – det antal, der lovligt må være i din bil, til et fælles bestemmelsessted i Danmark. Såfremt der er plads i redningskøretøjet kan denne benyttes, hvis transporten kan påbegyndes med det samme. Ellers arrangerer SOS Dansk Autohjælp den videre transport med bus, tog, taxa, færge osv. SOS Dansk Autohjælp afholder udgifter til færgebillet eller broafgift. Der ydes ikke bugsering mellem værksteder.

Hotelophold
Kan køretøjet ikke repareres samme dag, og hvis SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil SOS Dansk Autohjælp arrangere og afholde omkostningerne til en hotelovernatning inkl. morgenmad for dig og de passagerer, der lovligt kan være i køretøjet.

Færdselsuheld
Er din bil efter færdselsuheld bragt til en synshal, dækkes transport herfra til dit værksted.

Akut opstået sygdom eller tilskadekomst
Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade og der- for ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemtransport af køretøjet, der påbegyndes inden for 24 timer, medmindre en anden i bilen kan overtage kørslen. Det kan forlanges, at en læge dokumenterer sygdom eller tilskadekomst. Udgifter til dette påhviler dig. Der ydes ikke hjælp ved kroniske lidelser.

Assistance i udlandet
For køretøjer der er kaskoforsikret gælder følgende:

Ved udlandet forstås i disse bestemmelse de lande, der er omfattet af “Det Røde Kort“. Se nærmere på www.sos.dk. Der henvises til reglerne for autohjælp gennem “Det Røde Kort” eller er køretøjet omfattet af mobilitetsgaranti og derigennem har udvidet dækning, anbefales denne ordning.

Assistance i udlandet er begrænset til følgende:
Fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand eller lignende.

Assistance i udlandet gælder ikke følgende:
Nedbrud hvis rejsens formål er godstransport.Hjemtransport af køretøj eller fører/ passagerer.

Har du brug for assistance fra SOS Dansk Autohjælp i udlandet, skal den rekvireres på alarmcentralen i Danmark på tlf. +45 70 10 80 90.

Øvrige bestemmelser for autohjælpen
SOS Dansk Autohjælp yder assistance hurtigst muligt efter korrekt assistanceopkald.

Der tages dog forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force majeure.

Der ydes ikke assistance i forbindelse med rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt bugsering til skrotning.

SOS Dansk Autohjælp forbeholder sig ret til at afvise assistance, hvis nedbruddet skyldes dårlig vedligeholdelse.

Hvis assistancen ikke er omfattet af autohjælpsordningen, skal du betale til SOS Dansk Auto- hjælp efter regning.

Autohjælpsordningen har regresret over for eventuelle skadevoldere. Har du krav på dækning af ydelser hos andre, der er omfattet af autohjælpsordningen, og det for denne dækning er bestemt, at dækningen bortfalder, hvis ydelsen opkræves andetsteds, gælder samme forhold hos autohjælpsordningen.

Du skal være opmærksom på følgende:

Kontingent
Ophører du som medlem af DFAC ophører dækningen med virkning fra 1. marts. Eventuel for meget betalt kontingent, tilbagebetales ikke.

Selvrisiko
GF Sønderjylland kan pålægge yderligere selvrisiko eller opsige ordningen, hvis klubbens bestyrelse skønner, at antallet af assistancer overdrives, fx på grund af et dårligt vedligeholdt køretøj.

Alarmcentral: SOS Dansk Autohjælp 70 23 10 11
Fra motorvejsnødtelefon forlang assistance af SOS Dansk Autohjælp.

Er du endnu ikke medlem af DFAC, da kan du læse mere – klik her

Ønsker du at melde dig ind – klik her